Studier på egen hand

Om du istället för att studera vid ett av högskolans partnerlärosäten väljer att anordna utlandsstudier på egen hand kallas det för att åka som freemover. Om du genomför utlandsstudier som freemover sker detta utanför stödet från International Office och du blir istället själv ansvarig för hela processen. Tänk också på att det kan förekomma studieavgifter om du inte åker inom ett utbytesavtal. Ofta gör det utländska lärosätet skillnad på utbytesstudenter och freemovers, till exempel vad gäller terminsavgifter, boendestöd och sociala aktiviteter.  

Du ansöker om ett studieuppehåll under tiden du studerar utomlands för att sedan komma tillbaka och återuppta dina studier hos oss. I samband med din återkomst ansöker du också om eventuell tillgodoräkning för de kurser som du läst utomlands. 

Högskolan administrerar inte några stipendier för freemovers. Däremot kan det finns fonder, stiftelser och organisationer som förmedlar stipendier. En del fonder har särskilda ansökningsblanketter medan andra accepterar personliga ansökningar. Ansökningstiderna varierar också med de olika stipendiefonderna. Här finner du tips på stipendier.