Att skriva examensarbete

Ett examensarbete genomförs i de flesta fall som heltidsstudier motsvarande 15 eller 30 hp under den sista delen av respektive utbildnings sista termin och består i de flesta fall av följande moment:

Ett examensarbete kan genomföras enskilt eller av studenter i grupp, riktlinjer för detta varierar mellan de olika utbildningarna.

Innan enskild student får registrera sig på kurs för examensarbete måste studenten uppfylla de förkunskapskrav som finns och som varierar mellan utbildningarna. Förkunskapskraven finns i aktuell kursplan. Om en student inte uppfyller förkunskapskraven är det möjligt att ansöka om dispens vilket görs med en särskild blankett, "Ansökan om undantag förkunskapskrav".

Blanketten Ansökan om undantag förkunskapskrav finner du på webbsidan Blanketter

När du lämnar in ditt skriftliga arbete är det viktigt att du följt de regler som finns gällande stavning, språkbruk och hur man refererar till olika källor. Här hittar du ett antal länkar till sidor som kan ge dig hjälp. Kursansvarig för examensarbeten ger vid kursstart ytterligare information om regler och riktlinjer.

Alla rapporter som lämnas för examination vid Högskolan genomgår Urkunds (Ouriginal) plagiatkontroll.

Läs mer om plagiat

Mallar och instruktion för examensarbete 

Logotyper

Textilteknologi

  • Textilingenjör (mall och instruktioner finns i Canvas)
  • Textil produktutveckling och entreprenörskap (mall och instruktioner finns i Canvas)
  • Masterutbildning i textilteknik (mall och instruktioner finns i Canvas)

Textilt management

  • Textilekonomutbildning 
  • Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel (mall och instruktioner finns i Canvas)
  • Magisterutbildning i textilt management (mall och instruktioner finns i Canvas)
  • Masterutbildning i textilt management (mall och instruktioner finns i Canvas)

Design