Inlämning och betyg

När ett examensarbete, efter kompletteringar, är klart lämnas det in genom uppladdningsfunktionen nedan samtidigt som författarna tackar ja eller nej till att publicera rapporten på Internet. Därefter kontrolleras eventuella plagiat i rapporten, examinator lämnar ett betyg till administrationen för registrering i LADOK och rapporten arkiveras. För att betyget ska registreras krävs följande:

  • Du är registrerad på aktuell kurs för examensarbete.
  • Kontrollera att du är registrerad i Ladok för studenter
  • Du har fått klartecken från handledare och examinator att uppsatsen kan lämnas in.
  • Du har begärt ut rapportnummer för arkivering genom att skicka e-post till a1@hb.se innehållande uppgifter om samtliga studenters: namn, personnummer, titel på examensarbete, program. Rapportnumret ska skrivas ut på rapportens försättsblad.
  • Du har lämnat in uppsatsen i pdf-format via länken nedan "Här lämnar du in din uppsats"
  • Du har sagt ja eller nej till publicering av rapporten på webben genom DiVA.
  • Din examinator har lämnat in betyget till utbildningsadministratören.

Lämna in din uppsats

Plagiatkontroll

Alla rapporter lämnas in via Urkund/(Ouriginal), ett verktyg som letar efter liknande eller identiska texter på Internet och i databaser. När en rapport skickas genom systemet lagras den i en databas för att den ska vara sökbar när andra arbeten analyseras. Upphovsrättsinnehavare har rätt att undanta sitt arbete som jämförelseobjekt utom för arbeten från Högskolan i Borås. 

Läs mer på Urkund/(Ouriginal)s webb

Publicering på Internet genom DiVA

När en rapport publiceras i DiVA (Högskolan i Borås system för digital publicering) får den en unik länk och blir inom några dagar automatiskt sökbar i Google, i den nationella uppsatsdatabasen Uppsök samt i Uppsatser.se. För att publicera en rapport behövs samtliga författares godkännande och alla måste därför kryssa i sitt godkännande i samband med inlämnandet. Pappersexemplar av en rapport kan beställas genom att skriva ut ett exemplar från DiVA som sedan lämnas till ett tryckeri eller till Studentcentrum.

Läs mer om DiVA

Läs mer om Studentcentrum

Glöm inte att ansöka om examen efter att du fått ditt betyg. Examensbevis söker du genom en särskild ansökningsblankett.

Läs mer om examen