Förkunskapskrav för fortsatta studier Sjuksköterskeprogrammet

Information om förkunskapskrav Sjuksköterskeprogrammet

Förkunskapskrav för behörighet till kurser inom Sjuksköterskeprogrammet fr.o.m. GSJUK19h – kurser per termin

Förkunskapskrav för behörighet till kurser inom Sjuksköterskeprogrammet 180 hp fr.o.m. GSJUK23V – kurser per termin