Tentamen

Tentamen för vårdutbildningarna

Rättssäker examination

Tentamensinfo

Tentamensschema för vårdutbildningarna

Här hittar du ett översiktsschema över alla kommande tentamenstillfällen. Schemat uppdateras allt eftersom nya tillfällen uppstår.

Tentamensschema i KronoX

Observera att tiden för tentamen måndag-fredag antingen är 09:00-13:00 eller 14:00-18:00. Studentcentrum bokar tid efter tillgång till tentamenssalar. Lördagar är tentamenstiden 09:30-13:30.

Att tentera om tidigare kurser i utbildningen

Så här gör du för att tentera kurser som du inte är klar med:
1) Kontakta administrationen via e-post: A2@hb.se Ange namn, personnummer och vilken kurs det gäller.
2) Anmäl dig därefter till tentamen precis som vanligt.