Lärandestrategi

Lärandet i utbildningarna inom institutionen vårdvetenskap kännetecknas av att kunskaper av olika slag, såväl teoretiska som praxiskunskaper, ska sammanvävas med studenters levda erfarenheter, för att de ska kunna utveckla en djupare förståelse för hälsa, vårdande och patientens värld. Lärandet startar i studenternas subjektiva förståelse samt erfarenheter och kunskaper. Med andra ord är livsvärlden grunden för allt lärande.

Läs mer om lärandestrategi (pdf)

Reflektion som didaktiskt hjälpmedel i sjuksköterskeutbildningen

Den didaktiska modellen i sjuksköterskeutbildningen kännetecknas av att studentgrupper erhåller systematiskt och kontinuerligt stöd för reflektion under utbildningen. Reflektionen kan ha olika syfte och olika innehåll. I början av utbildningen har reflektionen tydligt fokus på att utveckla förståelse för vårdvetenskap och dess centrala begrepp och fenomen.

Läs mer om reflektion som didaktiskt hjälpmedel (pdf)