Riktlinjer och mallar - Examensarbete och Skriftliga studieuppgifter

Guide till Harvardsystemet finns på Bibliotekets webbsidor: Guide till Harvardsystemet

Följande riktlinjer och mallar gäller för utbildningar inom Vårdvetenskap och Sexuell och reproduktiv hälsa.

 

Skriftliga studieuppgifter

Examensarbete

Du som inte blivit klar med examensarbetet under den första termin du registrerat dig på kursen måste omregistrera dig. Det gör du genom att skicka ett mejl till a2@hb.se. Uppge ditt namn, personnummer och vilken kurs du vill registrera om dig på.  Se även kursplan avseende handledning efter 2 terminer. 

Kandidatnivå

- Vårdvetenskap

- Vård- och omsorgsadministration

Se Utbildningar arbetsliv och välfärd

Magisternivå

- Vårdvetenskap

- Sexuell och reproduktiv hälsa

- Vård- och omsorgsadministration

Se Utbildningar arbetsliv och välfärd

Masternivå

- Vårdvetenskap