Vård- och omsorgsadministration 1

Välkomstbrev

Filosofie kandidatexamen

Det finns möjlighet att läsa totalt 90 hp i ämnet Vård- och omsorgsadministration (kurserna 1-3). Dessa 90 hp kan ingå i en kandidatexamen som omfattar 180 hp. För mer information om kandidatexamen kontakta studievägledare.

Innehåll

Kursen är indelad i fyra delar:
1.Vårdens och omsorgens organisering och styrning, 7,5 hp
Här behandlas organisationsteorier med koppling till vård- och omsorgsområdet. Olika organisations- och styrformer belyses och problematiseras utifrån hållbar utveckling.

2. Ledarskap inom vård och omsorg, 7,5 hp
Olika teorier och modeller för ledarskap inom vård och omsorg studeras. Ledarskapets roll belyses och problematiseras utifrån genus, mångfald och hållbar utveckling.

3. Hälsoekonomi, 7,5 hp
Kursen behandlar hälsoekonomiska begrepp och teoriers användbarhet inom planering, styrning och utvärdering. Hälsopolitiska mål och prioriteringar värderas utifrån etik, genus, mångfald och hållbar utveckling såväl nationellt som globalt.

4. Vårdens och omsorgens lagar och förvaltning, 7,5 hp
Kursen utgår från ett samhällsperspektiv, där politiska och sociala reformers betydelse för vårdens och omsorgens utveckling lyfts fram. Inom kursen behandlas förvaltningskunskap, demokratibegreppet och lagstiftningen inom vård och omsorg.

Observera

Fem träffar anordnas i Borås men kursen kan också genomföras helt på distans via Zoom (eller motsvarande).

Kursinformation

Termin: Hösten 2021
Kurskod: 61VA11
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2021-08-31 - 2022-06-05

Observera

Fem träffar anordnas i Borås men kursen kan också genomföras helt på distans via Zoom (eller motsvarande).

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Sara Larsson Fällman

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)