Marknadsföring och kommunikation för folkbibliotek

I kursen kommer fokus att vara på marknadsföring i sociala medier för folkbibliotek.

Kursen ges på kvartsfart med början 29 augusti 2022 och slut 15 januari 2023. Kursen ges helt och hållet på distans, vilket innebär att det mesta av kontakten mellan studenter och mellan studenter och lärare kommer att ske via lärplattformen Canvas. I Canvas finner du information någon vecka före kursstart och kan komma i kontakt med kursansvariga och övriga lärare. Eftersom kursen huvudsakligen ges på distans ställs krav på att du tar eget ansvar för dina studier och arbetar självständigt. Samtidigt försöker vi att skapa en studiemiljö som inbjuder till diskussioner och stimulans.

Schema
Obs! Det kan komma att ske förändringar i schemat.

Om du vill förbereda dig inför kursarbetet så föreslår vi att du börjar med att läsa kurslitteraturen (se kursplanen nedan).

Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till kursen. Vi lärare ser fram emot att träffa dig!

Jan Buse och Malin Utter, kursansvariga

Bra länkar

Student

Om Canvas

Kursinformation

Termin: Hösten 2022 Kurskod: C3FMF1 Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 25% Studietid: Dag Studieort: Ortsoberoende Studieperiod: 2022-08-29 — 2023-01-15

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: Jan Buse
Kursansvarig: Malin Utter

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)