Skapande matematikundervisning

I kursen kommer du att möta grundläggande matematik inom framför allt taluppfattning och rumsuppfattning. Kursen berör även hur du kan ge en god grund för barns och elevers fortsatta lärande inom statistik, sannolikhet, algebra och funktioner. Kursen har didaktisk utgångspunkt med fokus på förskolebarn och elever i de tidigare årskurserna. Du får arbeta undersökande och laborativt, både för att utveckla din undervisning i matematik men även för din egen kunskapsutveckling. Kursen fokuserar på fördjupad förståelse för matematiska begrepp genom teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter i skapande ämnen. En central aspekt är hur didaktiska val påverkar barns och elevers lärande i matematik.

Kursintroduktion sker tisdag 30 augusti kl.16:00–18:00. Introduktionen och övriga kurstillfällen sker på distans via webbplattformen Zoom. För att kunna medverka på Zoom är det viktigt att du har fungerande högtalare och mikrofon. Zoom kan användas på dator, surfplatta och smarta mobiltelefoner.

Läs mer om hur du använder Zoom 

Tider och datum för övriga kurstillfällen arbetas med in i det sista. Senast en vecka innan kursstart ska alla bitar vara på plats. Du får då tillgång till kusen i lärplattformen Canvas. Här kommer du att hitta mer information om kursen, kursens olika moment, kursplan, länk till schema och länk till det Zoomrum där kursen kommer att hållas.

Läs mer om Canvas

Kursen ges eftermiddagstid med start tidigast kl. 16:00 under varierande
veckodagar, oftast två tillfällen i veckan.

Om du inte redan registrerat dig på kursen så är det dags att göra det nu. 

På webbsidan Ny student finns en steg för steg-guide med informatoin om hur du registrerar dig och hur du skapar ditt studentkonto

Kursschema i KronoX

Information om kurslitteratur

Den litteratur som vi behandlar först i kursen vid ett litteraturseminarium vecka 37, är Matematikens mönster av Furness och Björklund Boistrup, den del som berör Rumsuppfattning.
Vad gäller den valbara litteraturen så är två av titlarna mer riktad mot undervisning i förskola:

  • Björklund, Camilla & Palmér, Hanna (2018). Matematikundervisning i förskolan: att se världen i ljuset av matematik. Första utgåvan Stockholm: Natur & Kultur (273 s)
  • Molander, Kajsa (2016). Leka och lära matematik ute: [förskola]. 9. upplagan Vimmerby: OutdoorTeaching (118 s)

Och två titlar mer riktad mot undervisning i grundskolans tidigare årskurser:

  • McIntosh, Alistar (2008). Förstå och använda tal: en handbok. Göteborg: NCM Göteborgs universitet (244 s)
  • Molander, Kajsa, Bucht, Mia, Lättman-Masch, Robert & Wejdmark, Mats (2019). Att lära in matematik ute: årskurs F-9 2. Andra upplagan Vimmerby: Outdoor Teaching Förlag (256 s)

Vi lärare ser fram emot en spännande termin!

Per Håkansson och Johanna Rahm (kursansvariga)

Kursinformation

Termin: Hösten2022 Kurskod: CSMU01 Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 50% Studietid: Eftermiddag Studieort: Ortsoberoende Studieperiod: 2022-08-29 — 2023-01-15

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: Johanna Rahm
Kursansvarig: PEHA

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)