Skolbibliotekets funktion och uppdrag

I kursen introduceras skolbibliotek som bibliotekstyp, verksamhet och funktion. Vi studerar också skolbibliotekets uppdrag samt skolbibliotekariens roll. Kursen riktar sig till dig som vill ha en första introduktion till skolbiblioteksområdet. 

Kursupplägg

Kursen går på deltid och startar torsdag vecka 3 vårterminen 2024 och pågår till och med vecka 22. Alla kurssammankomster sker på distans och kommer att vara förlagda på torsdagseftermiddagar. Resten av studietiden förväntas användas till självstudier och samtal med kurskamrater.  

Examination

Kursen examineras genom tre olika moment. Två examinationsuppgifter utgörs av muntliga seminarier (18/4 och 30/5) och den tredje examinationsuppgiften utgörs av en skriftlig enskild uppgift (2/6).

Tänk på att du måste registrera dig och skapa ditt studentkonto/ID! 

Vi använder Canvas som lärplattform vid Högskola i Borås och det är här du hittar information och innehåll rörande kursen.

Våra kurssammankomster sker via Zoom.  

Kurslitteratur

Längre ner på sidan hittar du kursplan och litteraturlista. Observera att fler texter tillkommer under kursens gång.

Bra att veta som student

Här hittar du information om dina studier: www.hb.se/student/ny-student/ 

Kursansvarig: Ulrika Centerwall, ulrika.centerwall@hb.se 

Kursinformation

Termin: Våren2024 Kurskod: C3FSF1 Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 25% Studietid: Blandade tider Studieort: Ortsoberoende Studieperiod: 2024-01-15 — 2024-06-02

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: Ulrika Centerwall

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)