Ulrika Centerwall

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4055

Mobilnummer: 0721-439324

E-post: ulrika.centerwall@hb.se

Rumsnummer: C324

Signatur: ULCE