Ulrika Centerwall

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4055

Mobilnummer:

E-post: ulrika.centerwall@hb.se

Rumsnummer: C311

Signatur: ULCE