Industriell ekonomi - affärsingenjör

Välkommen till din nya utbildning!

Längre ner på sidan finner du schema och andra dokument som kan vara bra att läsa igenom inför första terminen. Vi ses i september!

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2018
Programkod: TGIEA
Programtillfälleskod: TGIEA18h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Sara Lorén

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Blockschema Affärsingenjör inriktning bygg (pdf)

Blockschema Affärsingenjör inriktning maskin (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Examensarbete i Industriell ekonomi

Kursinformation för Examensarbete i Industriell ekonomi
Anmälningskod: E80V1
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Examensarbete i Industriell ekonomi

Kursinformation för Examensarbete i Industriell ekonomi
Anmälningskod: E80V1
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Mekaniska konstruktioner

Kursinformation för Mekaniska konstruktioner
Anmälningskod: E84V1
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 21 mars

Produktion II

Kursinformation för Produktion II
Anmälningskod: E02V1
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 21 mars

Tillverkningsteknologi

Kursinformation för Tillverkningsteknologi
Anmälningskod: E71V1
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 22 mars - 6 juni

Hösten 2020

Byggnadsprojekt

Kursinformation för Byggnadsprojekt
Anmälningskod: E33H0
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Grundläggande statistik med regressionsanalys

Kursinformation för Grundläggande statistik med regressionsanalys
Anmälningskod: E67H0
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Materialplanering och styrning på grundnivå

Kursinformation för Materialplanering och styrning på grundnivå
Anmälningskod: E70H0
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Produktutveckling

Kursinformation för Produktutveckling
Anmälningskod: E69H0
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

Kursinformation för Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
Anmälningskod: E68H0
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Styrning av försörjningskedjor

Kursinformation för Styrning av försörjningskedjor
Anmälningskod: E66H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Våren 2020

Fastighetsförvaltning

Kursinformation för Fastighetsförvaltning
Anmälningskod: E49V0
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 22 mars

Lean Management

Kursinformation för Lean Management
Anmälningskod: E23V0
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 7 juni

Lean Management

Kursinformation för Lean Management
Anmälningskod: E23V0
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 7 juni

Operationsanalys

Kursinformation för Operationsanalys
Anmälningskod: E55VO
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 7 juni

Operativ verksamhetsstyrning

Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
Anmälningskod: E48V0
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 22 mars

Operativ verksamhetsstyrning

Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
Anmälningskod: E48V0
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 22 mars

Produktionssimulering

Kursinformation för Produktionssimulering
Anmälningskod: E99V0
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 22 mars

Produktionssimulering

Kursinformation för Produktionssimulering
Anmälningskod: E85V0
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 22 mars

Projektteknik

Kursinformation för Projektteknik
Anmälningskod: E10V0
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 7 juni

Hösten 2019

Byggnadsfysik och energi i byggnader

Kursinformation för Byggnadsfysik och energi i byggnader
Anmälningskod: E92H9
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november

Grundläggande statistik med regressionsanalys

Kursinformation för Grundläggande statistik med regressionsanalys
Anmälningskod: E71H9
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november

Kvalitet och ledningssystem

Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
Anmälningskod: A89H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november

Logistikens verktyg och metoder

Kursinformation för Logistikens verktyg och metoder
Anmälningskod: E70H9
Typ: Obl.
Period: 4 november - 19 januari

Produktion I

Kursinformation för Produktion I
Anmälningskod: E73H9
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 4 november - 19 januari

Produktionsteknik

Kursinformation för Produktionsteknik
Anmälningskod: E89H9
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 4 november - 19 januari

Våren 2019

Datorstödd konstruktion

Kursinformation för Datorstödd konstruktion
Anmälningskod: E35V9
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 24 mars

Introduktion till Byggteknik med Ritteknik

Kursinformation för Introduktion till Byggteknik med Ritteknik
Anmälningskod: E27V9
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 24 mars

Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi

Kursinformation för Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
Anmälningskod: E28V9
Gruppnamn: Byggteknik
Typ:
Period: 21 januari - 24 mars

Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi

Kursinformation för Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
Anmälningskod: E28V9
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 24 mars

Hösten 2018

Introduktion till industriell ekonomi - Affärsingenjör

Kursinformation för Introduktion till industriell ekonomi - Affärsingenjör
Anmälningskod: E63H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 4 november

Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi

Kursinformation för Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi
Anmälningskod: E65H8
Typ: Obl.
Period: 5 november - 20 januari

Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling

Kursinformation för Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
Anmälningskod: E64H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 4 november