Dataekonomutbildningen

Schema 

Eftersom det kan ske ändringar med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2019
Programkod: ADAEK
Programtillfälleskod: ADAEK19h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Anna Palmquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2022

Forskningsmetoder inom informationsteknologi

Kursinformation för Forskningsmetoder inom informationsteknologi
Anmälningskod: I03V2
Typ: Obl.
Period: 17 januari - 27 mars

Forskningsmetoder på kandidatnivå

Kursinformation för Forskningsmetoder på kandidatnivå
Anmälningskod: M15V2
Typ: Obl.
Period: 17 januari - 27 mars

Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
Anmälningskod: M17V2
Typ: Obl.
Period: 28 mars - 5 juni

Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
Anmälningskod: I04V2
Typ: Obl.
Period: 28 mars - 5 juni

Hösten 2021

Ekonomistyrning - Beslutsanalys

Kursinformation för Ekonomistyrning - Beslutsanalys
Anmälningskod: M29H1
Typ: Valbar
Period: 8 november - 16 januari

Marknadsundersökning och marknadsanalys

Kursinformation för Marknadsundersökning och marknadsanalys
Anmälningskod: M17H1
Typ: Valbar
Period: 8 november - 16 januari

Performativ managementrevision

Kursinformation för Performativ managementrevision
Anmälningskod: M13H1
Typ: Valbar
Period: 30 augusti - 16 januari

Redovisningsteori och koncernredovisning

Kursinformation för Redovisningsteori och koncernredovisning
Anmälningskod: M19H1
Typ: Valbar
Period: 30 augusti - 7 november

Systemutvecklingsprojekt

Kursinformation för Systemutvecklingsprojekt
Anmälningskod: I04H1
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 7 november

Tjänstemarknadsföring och servicelogik

Kursinformation för Tjänstemarknadsföring och servicelogik
Anmälningskod: M18H1
Typ: Valbar
Period: 8 november - 16 januari

Våren 2021

Förändringsarbete och design av informationssystem

Kursinformation för Förändringsarbete och design av informationssystem
Anmälningskod: I08V1
Typ: Obl.
Period: 29 mars - 6 juni

Internationellt ledarskap

Kursinformation för Internationellt ledarskap
Anmälningskod: I07V1
Typ: Obl.
Period: 29 mars - 6 juni

Objektorienterad systemutveckling 2

Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 2
Anmälningskod: I06V1
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 28 mars

Strategisk marknadsföring

Kursinformation för Strategisk marknadsföring
Anmälningskod: M07V1
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 28 mars

Hösten 2020

Objektorienterad systemutveckling 1

Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 1
Anmälningskod: I22H0
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Våren 2020

Grundläggande programmering med C#

Kursinformation för Grundläggande programmering med C#
Anmälningskod: I01V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 29 mars

Introduktion till verksamhetsprocesser och affärssystem

Kursinformation för Introduktion till verksamhetsprocesser och affärssystem
Anmälningskod: I04V0
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Organisationsdesign och managementrecept

Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
Anmälningskod: M04V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 29 mars

Hösten 2019

Grundläggande marknadsföring

Kursinformation för Grundläggande marknadsföring
Anmälningskod: M50H9
Typ: Obl.
Period: 11 november - 21 januari

Redovisningens grunder och tekniker

Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
Anmälningskod: M02H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november

System- och organisationsteori

Kursinformation för System- och organisationsteori
Anmälningskod: I38H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november

Systemanalys och design

Kursinformation för Systemanalys och design
Anmälningskod: M03H9
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari