Dataekonomutbildningen

Schema 

Eftersom det kan ske ändringar med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 

Programinformation

Starttermin: Hösten2019 Programkod: ADAEK Programtillfälleskod: ADAEK19h Studietakt: Heltid 100% Studietid: Dag Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.
Information om utlandsstudier

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: Anna Palmquist

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren2022

Forskningsmetoder inom informationsteknologi

 • Kursinformation för Forskningsmetoder inom informationsteknologi
 • Anmälningskod: I03V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari — 27 mars

Forskningsmetoder på kandidatnivå

 • Kursinformation för Forskningsmetoder på kandidatnivå
 • Anmälningskod: M15V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari — 27 mars

Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi

 • Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
 • Anmälningskod: M17V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars — 5 juni

Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik

 • Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
 • Anmälningskod: I04V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars — 5 juni

Hösten2021

Redovisningsteori och koncernredovisning

 • Kursinformation för Redovisningsteori och koncernredovisning
 • Anmälningskod: M19H1
 • Typ: Valbar
 • Period: 30 augusti — 7 november

Systemutvecklingsprojekt

 • Kursinformation för Systemutvecklingsprojekt
 • Anmälningskod: I04H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti — 7 november

Performativ managementrevision

 • Kursinformation för Performativ managementrevision
 • Anmälningskod: M13H1
 • Typ: Valbar
 • Period: 30 augusti — 16 januari

Ekonomistyrning - Beslutsanalys

 • Kursinformation för Ekonomistyrning - Beslutsanalys
 • Anmälningskod: M29H1
 • Typ: Valbar
 • Period: 8 november — 16 januari

Ekonomistyrning II

 • Kursinformation för Ekonomistyrning II
 • Anmälningskod: M21H1
 • Typ: Valbar
 • Period: 8 november — 16 januari

Marknadsundersökning och marknadsanalys

 • Kursinformation för Marknadsundersökning och marknadsanalys
 • Anmälningskod: M17H1
 • Typ: Valbar
 • Period: 8 november — 16 januari

Systemarkitekturer

 • Kursinformation för Systemarkitekturer
 • Anmälningskod: I05H1
 • Typ: Valbar
 • Period: 8 november — 16 januari

Tjänstemarknadsföring och servicelogik

 • Kursinformation för Tjänstemarknadsföring och servicelogik
 • Anmälningskod: M18H1
 • Typ: Valbar
 • Period: 8 november — 16 januari

Våren2021

Objektorienterad systemutveckling 2

 • Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 2
 • Anmälningskod: I06V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari — 28 mars

Strategisk marknadsföring

 • Kursinformation för Strategisk marknadsföring
 • Anmälningskod: M07V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari — 28 mars

Förändringsarbete och design av informationssystem

 • Kursinformation för Förändringsarbete och design av informationssystem
 • Anmälningskod: I08V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 mars — 6 juni

Internationellt ledarskap

 • Kursinformation för Internationellt ledarskap
 • Anmälningskod: I07V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 mars — 6 juni

Hösten2020

Objektorienterad systemutveckling 1

 • Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 1
 • Anmälningskod: I22H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 9 november — 17 januari

Våren2020

Grundläggande programmering med C#

 • Kursinformation för Grundläggande programmering med C#
 • Anmälningskod: I01V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari — 29 mars

Organisationsdesign och managementrecept

 • Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
 • Anmälningskod: M04V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari — 29 mars

Introduktion till verksamhetsprocesser och affärssystem

 • Kursinformation för Introduktion till verksamhetsprocesser och affärssystem
 • Anmälningskod: I04V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 mars — 7 juni

Hösten2019

Redovisningens grunder och tekniker

 • Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
 • Anmälningskod: M02H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september — 10 november

System- och organisationsteori

 • Kursinformation för System- och organisationsteori
 • Anmälningskod: I38H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september — 10 november

Systemanalys och design

 • Kursinformation för Systemanalys och design
 • Anmälningskod: M03H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 11 november — 19 januari

Grundläggande marknadsföring

 • Kursinformation för Grundläggande marknadsföring
 • Anmälningskod: M50H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 11 november — 21 januari