Dataekonomutbildningen

Schema 

Eftersom det kan ske ändringar med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2019
Programkod: ADAEK
Programtillfälleskod: ADAEK19h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Anna Palmquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2022

Forskningsmetoder inom informationsteknologi

 • Kursinformation för Forskningsmetoder inom informationsteknologi
 • Anmälningskod: I03V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 mars

Forskningsmetoder på kandidatnivå

 • Kursinformation för Forskningsmetoder på kandidatnivå
 • Anmälningskod: M15V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 mars

Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi

 • Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
 • Anmälningskod: M17V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars - 5 juni

Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik

 • Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
 • Anmälningskod: I04V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars - 5 juni

Hösten 2021

Redovisningsteori och koncernredovisning

 • Kursinformation för Redovisningsteori och koncernredovisning
 • Anmälningskod: M19H1
 • Typ: Valbar
 • Period: 30 augusti - 7 november

Systemutvecklingsprojekt

 • Kursinformation för Systemutvecklingsprojekt
 • Anmälningskod: I04H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 7 november

Performativ managementrevision

 • Kursinformation för Performativ managementrevision
 • Anmälningskod: M13H1
 • Typ: Valbar
 • Period: 30 augusti - 16 januari

Ekonomistyrning - Beslutsanalys

 • Kursinformation för Ekonomistyrning - Beslutsanalys
 • Anmälningskod: M29H1
 • Typ: Valbar
 • Period: 8 november - 16 januari

Marknadsundersökning och marknadsanalys

 • Kursinformation för Marknadsundersökning och marknadsanalys
 • Anmälningskod: M17H1
 • Typ: Valbar
 • Period: 8 november - 16 januari

Tjänstemarknadsföring och servicelogik

 • Kursinformation för Tjänstemarknadsföring och servicelogik
 • Anmälningskod: M18H1
 • Typ: Valbar
 • Period: 8 november - 16 januari

Våren 2021

Objektorienterad systemutveckling 2

 • Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 2
 • Anmälningskod: I06V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 28 mars

Strategisk marknadsföring

 • Kursinformation för Strategisk marknadsföring
 • Anmälningskod: M07V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 28 mars

Förändringsarbete och design av informationssystem

 • Kursinformation för Förändringsarbete och design av informationssystem
 • Anmälningskod: I08V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 mars - 6 juni

Internationellt ledarskap

 • Kursinformation för Internationellt ledarskap
 • Anmälningskod: I07V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 mars - 6 juni

Hösten 2020

Objektorienterad systemutveckling 1

 • Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 1
 • Anmälningskod: I22H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 9 november - 17 januari

Våren 2020

Grundläggande programmering med C#

 • Kursinformation för Grundläggande programmering med C#
 • Anmälningskod: I01V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 29 mars

Organisationsdesign och managementrecept

 • Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
 • Anmälningskod: M04V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 29 mars

Introduktion till verksamhetsprocesser och affärssystem

 • Kursinformation för Introduktion till verksamhetsprocesser och affärssystem
 • Anmälningskod: I04V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 mars - 7 juni

Hösten 2019

Redovisningens grunder och tekniker

 • Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
 • Anmälningskod: M02H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 10 november

System- och organisationsteori

 • Kursinformation för System- och organisationsteori
 • Anmälningskod: I38H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 10 november

Systemanalys och design

 • Kursinformation för Systemanalys och design
 • Anmälningskod: M03H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 11 november - 19 januari

Grundläggande marknadsföring

 • Kursinformation för Grundläggande marknadsföring
 • Anmälningskod: M50H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 11 november - 21 januari