Polisprogrammet

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2019
Programkod: POLIU
Programtillfälleskod: POLIU19h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan Polisprogrammet-170101.pdf

Välkomstbrev Polisutbildningen CAMPUS h19.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer

 • Kursinformation för Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer
 • Anmälningskod: 16C11
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 21 februari

Hälsa i relation till polisiärt arbete

 • Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
 • Anmälningskod: 21C92
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 6 juni

Polisiär tjänstefärdighet 4

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 4
 • Anmälningskod: 18C11
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 6 juni

Internationellt polisiärt arbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige

 • Kursinformation för Internationellt polisiärt arbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige
 • Anmälningskod: 17C11
 • Typ: Obl.
 • Period: 22 februari - 11 april

Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete i polisiärt arbete

 • Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete i polisiärt arbete
 • Anmälningskod: 19C11
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 mars - 16 maj

Polisiärt arbete vid större händelser

 • Kursinformation för Polisiärt arbete vid större händelser
 • Anmälningskod: 20C11
 • Typ: Obl.
 • Period: 19 april - 6 juni

Hösten 2020

Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk

 • Kursinformation för Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk
 • Anmälningskod: 10C02
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 18 oktober

D-HLR, Hjärt-lungräddning för insatspersonal

 • Kursinformation för D-HLR, Hjärt-lungräddning för insatspersonal
 • Anmälningskod: 12C02
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 17 januari

Hälsa i relation till polisiärt arbete

 • Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
 • Anmälningskod: 21C92
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 17 januari

Polisiär tjänstefärdighet 3

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 3
 • Anmälningskod: 15C02
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 17 januari

Polisiärt arbete i trafik

 • Kursinformation för Polisiärt arbete i trafik
 • Anmälningskod: 19C02
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 november - 17 januari

Våren 2020

Kriminologi och brottsförebyggande arbete

 • Kursinformation för Kriminologi och brottsförebyggande arbete
 • Anmälningskod: 04C01
 • Typ:
 • Period: 20 januari - 23 februari

Hälsa i relation till polisiärt arbete

 • Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
 • Anmälningskod: 21C92
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 7 juni

Polisiär tjänstefärdighet 2

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 2
 • Anmälningskod: 05C01
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 7 juni

Att arbeta som polis i utsatta områden

 • Kursinformation för Att arbeta som polis i utsatta områden
 • Anmälningskod: 19C01
 • Typ: Obl.
 • Period: 4 maj - 7 juni

Att arbeta som polis i utsatta områden

 • Kursinformation för Att arbeta som polis i utsatta områden
 • Anmälningskod: 06C01
 • Typ: Obl.
 • Period: 4 maj - 7 juni

Hälsa i relation till polisiärt arbete

 • Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
 • Anmälningskod: CO207
 • Typ:
 • Period: 24 augusti - 30 augusti

Polisiär tjänstefärdighet 1

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 1
 • Anmälningskod: CO209
 • Typ:
 • Period: 24 augusti - 30 augusti

Polisiär tjänstefärdighet 2

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 2
 • Anmälningskod: CO204
 • Typ: Obl.
 • Period: 24 augusti - 30 augusti

Hösten 2019

Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen

 • Kursinformation för Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen
 • Anmälningskod: 15C92
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 15 september

Polisiär tjänstefärdighet 1

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 1
 • Anmälningskod: 16C92
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 19 januari

Polisen i samhället

 • Kursinformation för Polisen i samhället
 • Anmälningskod: 18C92
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 september - 19 oktober

Hälsa i relation till polisiärt arbete

 • Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
 • Anmälningskod: 21C92
 • Typ: Obl.
 • Period: 14 oktober - 12 januari

Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada

 • Kursinformation för Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada
 • Anmälningskod: 24C92
 • Typ: Obl.
 • Period: 14 oktober - 12 januari