Polisprogrammet

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2019
Programkod: POLIU
Programtillfälleskod: POLIU19h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan Polisprogrammet-170101.pdf

Vägledning för polisstudenter 2020 .pdf

Välkomstbrev Polisutbildningen CAMPUS h19.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer

Kursinformation för Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer
Anmälningskod: 16C11
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 21 februari

Hälsa i relation till polisiärt arbete

Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
Anmälningskod: 21C92
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Internationellt polisiärt arbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige

Kursinformation för Internationellt polisiärt arbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige
Anmälningskod: 17C11
Typ: Obl.
Period: 22 februari - 11 april

Polisiär tjänstefärdighet 4

Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 4
Anmälningskod: 18C11
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Polisiärt arbete vid större händelser

Kursinformation för Polisiärt arbete vid större händelser
Anmälningskod: 20C11
Typ: Obl.
Period: 19 april - 6 juni

Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete i polisiärt arbete

Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete i polisiärt arbete
Anmälningskod: 19C11
Typ: Obl.
Period: 15 mars - 16 maj

Hösten 2020

D-HLR, Hjärt-lungräddning för insatspersonal

Kursinformation för D-HLR, Hjärt-lungräddning för insatspersonal
Anmälningskod: 12C02
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Hälsa i relation till polisiärt arbete

Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
Anmälningskod: 21C92
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Polisiär tjänstefärdighet 3

Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 3
Anmälningskod: 15C02
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Polisiärt arbete i trafik

Kursinformation för Polisiärt arbete i trafik
Anmälningskod: 19C02
Typ: Obl.
Period: 16 november - 17 januari

Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk

Kursinformation för Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk
Anmälningskod: 10C02
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 18 oktober

Våren 2020

Att arbeta som polis i utsatta områden

Kursinformation för Att arbeta som polis i utsatta områden
Anmälningskod: 19C01
Typ: Obl.
Period: 4 maj - 7 juni

Att arbeta som polis i utsatta områden

Kursinformation för Att arbeta som polis i utsatta områden
Anmälningskod: 06C01
Typ: Obl.
Period: 4 maj - 7 juni

Hälsa i relation till polisiärt arbete

Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
Anmälningskod: 21C92
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 7 juni

Hälsa i relation till polisiärt arbete

Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
Anmälningskod: CO207
Typ:
Period: 24 augusti - 30 augusti

Kriminologi och brottsförebyggande arbete

Kursinformation för Kriminologi och brottsförebyggande arbete
Anmälningskod: 04C01
Typ:
Period: 20 januari - 23 februari

Polisiär tjänstefärdighet 1

Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 1
Anmälningskod: CO209
Typ:
Period: 24 augusti - 30 augusti

Polisiär tjänstefärdighet 2

Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 2
Anmälningskod: CO204
Typ: Obl.
Period: 24 augusti - 30 augusti

Polisiär tjänstefärdighet 2

Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 2
Anmälningskod: 05C01
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 7 juni

Hösten 2019

Hälsa i relation till polisiärt arbete

Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
Anmälningskod: 21C92
Typ: Obl.
Period: 14 oktober - 12 januari

Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen

Kursinformation för Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen
Anmälningskod: 15C92
Typ: Obl.
Period: 2 september - 15 september

Polisen i samhället

Kursinformation för Polisen i samhället
Anmälningskod: 18C92
Typ: Obl.
Period: 16 september - 19 oktober

Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada

Kursinformation för Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada
Anmälningskod: 24C92
Typ: Obl.
Period: 14 oktober - 12 januari

Polisiär tjänstefärdighet 1

Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 1
Anmälningskod: 16C92
Typ: Obl.
Period: 2 september - 19 januari