Industriell ekonomi - affärsingenjör

Blivande Affärsingenjör - välkommen!

Vi på högskolan ser fram emot att börja det nya läsåret tillsammans med dig och vill att du ska få en intressant och spännande resa, från att du börjar din utbildning till affärsingenjör tills du lämnar oss för att börja arbeta som ingenjör på ett företag.

Affärsingenjörer efterfrågas av en mängd olika företag i olika branscher och du kommer som färdig affärsingenjör att vara efterfrågad av företagen. Kärnämnena för din utbildning är industriell ekonomi, logistik samt produktionsinriktade ämnen. Du inriktar dig mot maskinteknik eller byggteknik, och läser ämnen inom respektive område efter att du valt inriktning senare i höst.

Många av kurserna innehåller arbete i projekt där man analyserar och löser olika problem tillsammans med företag/näringsliv. Utbildningen är varierad och du kommer att möta lärare med lång erfarenhet från industrin och inom forskningen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får användning av den kunskap du fått under utbildningen.

Välkommen och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Här kan du läsa mer aktuell information för dig som är ny student.

Terminen startar den 31 augusti med studentkårens introduktion. Mer information om introduktionen.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Till schema.

Karta över Campus.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2020
Programkod: TGIEA
Programtillfälleskod: TGIEA20h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Sara Lorén

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Blockschema Affärsingenjör - inriktning bygg (pdf)

Blockschema Affärsingenjör – inriktning maskin (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Datorstödd konstruktion - IE

Kursinformation för Datorstödd konstruktion - IE
Anmälningskod: E81V1
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 21 mars

Grunder för uppföljning i kalkyleringsprogram

Kursinformation för Grunder för uppföljning i kalkyleringsprogram
Anmälningskod: E76V1
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 22 mars - 6 juni

Grunder för uppföljning i kalkyleringsprogram

Kursinformation för Grunder för uppföljning i kalkyleringsprogram
Anmälningskod: E76V1
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 22 mars - 6 juni

Industriell ekonomi

Kursinformation för Industriell ekonomi
Anmälningskod: E31V1
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 22 mars - 6 juni

Industriell ekonomi

Kursinformation för Industriell ekonomi
Anmälningskod: E31V1
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 22 mars - 6 juni

Introduktion till Byggteknik med Ritteknik

Kursinformation för Introduktion till Byggteknik med Ritteknik
Anmälningskod: E75V1
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 21 mars

Linjär algebra

Kursinformation för Linjär algebra
Anmälningskod: E67V1
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 21 mars

Linjär algebra

Kursinformation för Linjär algebra
Anmälningskod: E67V1
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 21 mars

Vetenskapsteori och metod

Kursinformation för Vetenskapsteori och metod
Anmälningskod: E77V1
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 22 mars - 6 juni

Vetenskapsteori och metod

Kursinformation för Vetenskapsteori och metod
Anmälningskod: E77V1
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 22 mars - 6 juni

Hösten 2020

Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling

Kursinformation för Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
Anmälningskod: E53H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november