Industriell ekonomi - affärsingenjör

Blivande Affärsingenjör - välkommen!

Vi på högskolan ser fram emot att börja det nya läsåret tillsammans med dig och vill att du ska få en intressant och spännande resa, från att du börjar din utbildning till affärsingenjör tills du lämnar oss för att börja arbeta som ingenjör på ett företag.

Affärsingenjörer efterfrågas av en mängd olika företag i olika branscher och du kommer som färdig affärsingenjör att vara efterfrågad av företagen. Kärnämnena för din utbildning är industriell ekonomi, logistik samt produktionsinriktade ämnen. Du inriktar dig mot maskinteknik eller byggteknik, och läser ämnen inom respektive område efter att du valt inriktning senare i höst.

Många av kurserna innehåller arbete i projekt där man analyserar och löser olika problem tillsammans med företag/näringsliv. Utbildningen är varierad och du kommer att möta lärare med lång erfarenhet från industrin och inom forskningen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får användning av den kunskap du fått under utbildningen.

Välkommen och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Här kan du läsa mer aktuell information för dig som är ny student.

Terminen startar den 31 augusti med studentkårens introduktion. Mer information om introduktionen.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Till schema.

Karta över Campus.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2020
Programkod: TGIEA
Programtillfälleskod: TGIEA20h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Sara Lorén

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Blockschema inriktning Bygg

Blockschema inriktning Maskin

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2022

Byggnadsprojekt

 • Kursinformation för Byggnadsprojekt
 • Anmälningskod: E22H2
 • Gruppnamn: Byggteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 november - 15 januari

Grundläggande statistik med regressionsanalys

 • Kursinformation för Grundläggande statistik med regressionsanalys
 • Anmälningskod: E07H2
 • Gruppnamn: Byggteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 6 november

Materialplanering och styrning på grundnivå

 • Kursinformation för Materialplanering och styrning på grundnivå
 • Anmälningskod: E17H2
 • Gruppnamn: Maskinteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 november - 15 januari

Materialplanering och styrning på grundnivå

 • Kursinformation för Materialplanering och styrning på grundnivå
 • Anmälningskod: E17H2
 • Gruppnamn: Byggteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 november - 15 januari

Produktutveckling

 • Kursinformation för Produktutveckling
 • Anmälningskod: E18H2
 • Gruppnamn: Maskinteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 november - 15 januari

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

 • Kursinformation för Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
 • Anmälningskod: E15H2
 • Gruppnamn: Maskinteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 6 november

Styrning av försörjningskedjor

 • Kursinformation för Styrning av försörjningskedjor
 • Anmälningskod: E14H2
 • Gruppnamn: Byggteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 6 november

Styrning av försörjningskedjor

 • Kursinformation för Styrning av försörjningskedjor
 • Anmälningskod: E14H2
 • Gruppnamn: Maskinteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 6 november

Våren 2022

Fastighetsförvaltning

 • Kursinformation för Fastighetsförvaltning
 • Anmälningskod: E28V2
 • Gruppnamn: Byggteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 mars

Lean Management

 • Kursinformation för Lean Management
 • Anmälningskod: E17V2
 • Gruppnamn: Maskinteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars - 5 juni

Lean Management

 • Kursinformation för Lean Management
 • Anmälningskod: E17V2
 • Gruppnamn: Byggteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars - 5 juni

Operationsanalys

 • Kursinformation för Operationsanalys
 • Anmälningskod: E23V2
 • Gruppnamn: Maskinteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars - 5 juni

Operativ verksamhetsstyrning

 • Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
 • Anmälningskod: E14V2
 • Gruppnamn: Byggteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 mars

Operativ verksamhetsstyrning

 • Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
 • Anmälningskod: E14V2
 • Gruppnamn: Maskinteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 mars

Produktionssimulering

 • Kursinformation för Produktionssimulering
 • Anmälningskod: E18V2
 • Gruppnamn: Maskinteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 mars

Projektteknik

 • Kursinformation för Projektteknik
 • Anmälningskod: E03V2
 • Gruppnamn: Byggteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars - 5 juni

Hösten 2021

Byggnadsfysik och energi i byggnader

 • Kursinformation för Byggnadsfysik och energi i byggnader
 • Anmälningskod: E22H1
 • Gruppnamn: Byggteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 7 november

Grundläggande statistik med regressionsanalys

 • Kursinformation för Grundläggande statistik med regressionsanalys
 • Anmälningskod: E06H1
 • Gruppnamn: Maskinteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 7 november

Kvalitet och ledningssystem

 • Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
 • Anmälningskod: E05H1
 • Gruppnamn: Byggteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 7 november

Kvalitet och ledningssystem

 • Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
 • Anmälningskod: E05H1
 • Gruppnamn: Maskinteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 7 november

Logistikens verktyg och metoder

 • Kursinformation för Logistikens verktyg och metoder
 • Anmälningskod: E07H1
 • Gruppnamn: Byggteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 november - 16 januari

Logistikens verktyg och metoder

 • Kursinformation för Logistikens verktyg och metoder
 • Anmälningskod: E07H1
 • Gruppnamn: Maskinteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 november - 16 januari

Produktion I

 • Kursinformation för Produktion I
 • Anmälningskod: E23H1
 • Gruppnamn: Byggteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 november - 16 januari

Produktionsteknik

 • Kursinformation för Produktionsteknik
 • Anmälningskod: E08H1
 • Gruppnamn: Maskinteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 november - 16 januari

Våren 2021

Datorstödd konstruktion - IE

 • Kursinformation för Datorstödd konstruktion - IE
 • Anmälningskod: E81V1
 • Gruppnamn: Maskinteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 21 mars

Grunder för uppföljning i kalkyleringsprogram

 • Kursinformation för Grunder för uppföljning i kalkyleringsprogram
 • Anmälningskod: E76V1
 • Gruppnamn: Byggteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 22 mars - 6 juni

Grunder för uppföljning i kalkyleringsprogram

 • Kursinformation för Grunder för uppföljning i kalkyleringsprogram
 • Anmälningskod: E76V1
 • Gruppnamn: Maskinteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 22 mars - 6 juni

Industriell ekonomi

 • Kursinformation för Industriell ekonomi
 • Anmälningskod: E31V1
 • Gruppnamn: Byggteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 22 mars - 6 juni

Industriell ekonomi

 • Kursinformation för Industriell ekonomi
 • Anmälningskod: E31V1
 • Gruppnamn: Maskinteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 22 mars - 6 juni

Introduktion till Byggteknik med Ritteknik

 • Kursinformation för Introduktion till Byggteknik med Ritteknik
 • Anmälningskod: E75V1
 • Gruppnamn: Byggteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 21 mars

Linjär algebra

 • Kursinformation för Linjär algebra
 • Anmälningskod: E67V1
 • Gruppnamn: Byggteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 21 mars

Linjär algebra

 • Kursinformation för Linjär algebra
 • Anmälningskod: E67V1
 • Gruppnamn: Maskinteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 21 mars

Vetenskapsteori och metod

 • Kursinformation för Vetenskapsteori och metod
 • Anmälningskod: E77V1
 • Gruppnamn: Byggteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 22 mars - 6 juni

Vetenskapsteori och metod

 • Kursinformation för Vetenskapsteori och metod
 • Anmälningskod: E77V1
 • Gruppnamn: Maskinteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 22 mars - 6 juni

Hösten 2020

Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling

 • Kursinformation för Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
 • Anmälningskod: E53H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 1 november