Polisprogrammet

Välkommen till Polisprogrammet!

Programinformation

Starttermin: Hösten2023 Programkod: POLBU Programtillfälleskod: POLBU23h1 Studietakt: Heltid 100% Studietid: Dag Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för polisiärt arbete (A4).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: polisutbildning@hb.se
Telefon: 033-435 4014 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: David Robertsson
Programansvarig: Linda Hokka

Dokument

Utbildningsplan Polisprogrammet 220101.pdf

Information om tilläggsbeslut till utbildningsplan_VT23.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren2025

Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer

 • Kursinformation för Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer
 • Anmälningskod: 17D51
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari — 23 februari

Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete i polisiärt arbete

 • Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete i polisiärt arbete
 • Anmälningskod: 19D51
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari — 20 april

Akut vård i polisiärt arbete 4

 • Kursinformation för Akut vård i polisiärt arbete 4
 • Anmälningskod: 21D51
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari — 8 juni

Polisiär tjänstefärdighet 4

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 4
 • Anmälningskod: 22D51
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari — 8 juni

Internationellt polisiärt arbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige

 • Kursinformation för Internationellt polisiärt arbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige
 • Anmälningskod: 18D51
 • Typ: Obl.
 • Period: 24 februari — 30 mars

Polisiärt arbete vid större händelser

 • Kursinformation för Polisiärt arbete vid större händelser
 • Anmälningskod: 20D51
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 april — 8 juni

Hösten2024

Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk

 • Kursinformation för Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk
 • Anmälningskod: 12D42
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september — 20 oktober

Akut vård i polisiärt arbete 3

 • Kursinformation för Akut vård i polisiärt arbete 3
 • Anmälningskod: 15D42
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september — 19 januari

Polisiär tjänstefärdighet 3

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 3
 • Anmälningskod: 16D42
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september — 19 januari

Polisiärt arbete i trafik

 • Kursinformation för Polisiärt arbete i trafik
 • Anmälningskod: 14D42
 • Typ: Obl.
 • Period: 25 november — 19 januari

Våren2024

Kriminologi och brottsförebyggande arbete

 • Kursinformation för Kriminologi och brottsförebyggande arbete
 • Anmälningskod: 07D41
 • Typ:
 • Period: 15 januari — 18 februari

Akut vård i polisiärt arbete 2

 • Kursinformation för Akut vård i polisiärt arbete 2
 • Anmälningskod: 10D41
 • Typ:
 • Period: 15 januari — 2 juni

Polisiär tjänstefärdighet 2

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 2
 • Anmälningskod: 11D41
 • Typ:
 • Period: 15 januari — 2 juni

Att arbeta som polis i utsatta områden

 • Kursinformation för Att arbeta som polis i utsatta områden
 • Anmälningskod: 09D41
 • Typ:
 • Period: 29 april — 2 juni

Hösten2023

Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen

 • Kursinformation för Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen
 • Anmälningskod: 01D32
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti — 10 september

Akut vård i polisiärt arbete 1

 • Kursinformation för Akut vård i polisiärt arbete 1
 • Anmälningskod: 05D32
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti — 14 januari

Polisiär tjänstefärdighet 1

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 1
 • Anmälningskod: 06D32
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti — 14 januari

Polisen i samhället

 • Kursinformation för Polisen i samhället
 • Anmälningskod: 02D32
 • Typ: Obl.
 • Period: 11 september — 15 oktober

Polisiär grundkurs

 • Kursinformation för Polisiär grundkurs
 • Anmälningskod: 04D32
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 oktober — 26 november