Förskollärarutbildning

Du har sju spännande och lärorika terminer framför dig i din utbildning som leder till förskollärarexamen, där du i din yrkesroll kommer att ansvara för barns utveckling och lärande.

Terminen startar måndag den 15 januari kl 10.15 – 15.00 med introduktion om att vara student på Högskolan Borås /Campus Skövde under förmiddagen och Campusvandring på eftermiddagen. Det bjuds på fika utanför E108 från klockan 09.45.

Teori och praktik

Utbildningen är både teoretisk, där du tillägnar dig ett akademiskt förhållningssätt och praktisk, där du omsätter teoretiska kunskaper i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på olika förskolor och skolor. Under hela utbildningstiden finns en tydlig koppling till yrkeslivet. Redan under den första terminen får du möjlighet att prova förskollärarrollen under två veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du kommer få önska placeringsort, vilket du gör tillsammans med VFU-teamet under den första kursen.

Utdrag ur belastningsregistret

Alla studenter som genomför VFU ska uppvisa ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister. Om du inte redan har ett giltigt utdrag kan det vara bra att beställa ett redan innan terminen börjar. Information om hur du beställer ett utdrag finns på Polisens hemsida.

Frihet under ansvar

Att läsa på högskolan innebär ett stort eget ansvar men också en frihet att själv planera sina studier. Att läsa på 100 % innebär 40 timmars arbetsvecka. Förutom deltagande på schemalagda aktiviteter och studiegruppsarbeten förväntas du under icke schemalagd tid att läsa litteratur och göra uppgifter.

Studiegrupper

Under utbildningen är ni indelade i studiegrupper. I studiegruppen har ni möjlighet att stödja varandra för att ni ska nå så långt som möjligt i er kunskapsutveckling. Samarbetet i studiegruppen är också ett sätt att lära sig att hantera grupprocesser. Du kommer i ditt yrke att utveckla grupper och som anställd är det gemensamma arbetet tillsammans med kollegor i arbetslaget viktigt.

Första kursen, kursplanen och kurslitteratur

Din första termin börjar med en kurs på 15 hp (10 veckor) inom den del av förskollärarutbildningen som kallas utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och behandlar yrkesrollen. Kursen fungerar också som en introduktion till högskolestudier genom bland annat studieteknik, retorik och ledarskap samt akademiskt skrivande, vilket du kommer att ha fortsatt nytta av under hela din utbildning. Viss undervisning sker även tillsammans med grundlärarutbildningen F-3.

Du hittar utbildningsplanen (som visar innehåll och mål för hela utbildningen) länkad längre ner på denna sida samt även kursplaner för första terminens kurser med tillhörande litteratur. Kurslaget i den första kursen vill tipsa om att följande böcker används tidigt i terminen (tänk på att du kan låna på bibliotek):

Riddersporre, Bim & Persson, Sven (red.) (2017). Utbildningsvetenskap för förskolan. 2. Uppl. Stockholm: Natur & kultur, kap 1-4, 6, 14 (133 s)

Almström Persson, Gunilla, Blomström, Vendela, Vogel, Anna & Wirdenäs, Karolina (2016). Språk i samspel: retorik för pedagoger. Stockholm: Aglaktuq (130 s).

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2021). Akademiskt läsande och skrivande. 2. uppl Lund: Studentlitteratur (utdragca 100 s)

Engdahl, Ingrid & Ärlemalm-Hagsér, Eva (2020). Att bli förskollärare: mångfacetterad komplexitet. 2. uppl. Stockholm: Liber.Kap 1-5, 7-8, 11 (149 s)

Övrig information

All övrig information kommer vid kursstart, då även en genomgång av litteraturen kommer göras. Du behöver inte börja dina studier eller läsa litteratur innan terminen startar.

Högskolan i Borås använder lärplattformen Canvas.

Ny som student

Information till dig som ny student

Du får i en steg-för steg-guide bland annat information om hur du gör för att registrera dig och skapa ett studentkonto, vilket behövs för att få tillgång till våra olika system (som du behöver ha tillgång till vid kursstart). Det förekommer undervisning på distans och då genomförs det via Zoom och information om Zoom finner du även via länken ovan.

Via denna länk når du också specifik information som gäller för dig som läser vid Campus Skövde

Schema

Schema hittar du i ett system som heter KronoX. Den första kursen heter Utbildnings-vetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare och har kurskod CFÖU10. Du hittar schemat lättast om du söker på din programkod LGFÖR24v Skövde. Schema

Ändringar i schemat kan ske med kort varsel. Ha därför som vana att titta på schemat regelbundet.

Varmt välkommen, vi hoppas du kommer att trivas hos oss!

Camilla Carlsson, programansvarig för förskollärarutbildningen

Programinformation

Starttermin: Våren2024 Programkod: LGFÖR Programtillfälleskod: LGFÖR24v Studietakt: Heltid 100% Studietid: Dag Studieort: Skövde

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: Camilla Carlsson

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten2024

Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter

 • Kursinformation för Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter
 • Anmälningskod: F24H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september — 19 januari

Våren2024

Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare
 • Anmälningskod: F01V4
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari — 24 mars

Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare
 • Anmälningskod: F03V4
 • Typ: Obl.
 • Period: 25 mars — 2 juni