Programrapporter - akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Bibliotekarieutbildning, distans, 120 hp

Bibliotekarieutbildning, 180 hp

Magisterprogram i strategisk information och kommunikation, 60 hp

Masterprogram i Biblioteks- och Informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster, (engelska), 120 hp

 

Masterprogram i Biblioteks- och Informationsvetenskap, distansutbildning, 120 hp

Webbredaktör, 180 hp

 Webbredaktör, distans, 180 hp

Institutionen för pedagogiskt arbete

Förskollärarutbildning, 210 hp

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Magisterprogram i litteraturpedagogik, 60 hp

Masterprogram i pedagogiskt arbete, 120 hp

  • Årskull 2017 - Inga studenter kvar på sista terminen
  • Årskull 2018 - Ingen programrapport tillgänglig
  • Årskull 2019 - Inga studenter kvar på sista terminen
  • Årskull 2020 - Inga studenter kvar på sista terminen

 Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp

Institutionen för informationsteknologi

Dataekonomutbildning, 180 hp

Magisterutbildning i informatik Datadriven IT management, 60 hp

Systemarkitekturutbildning, 180 hp

Systemvetarutbildning, 180 hp