Programrapporter - akademin för textil, teknik och ekonomi

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Industriell ekonomi – affärsingenjör (inriktning maskinteknik), 180 hp

Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp

Industriell ekonomi – arbetsorganisation och ledarskap, 180 hp

Industriell ekonomi – logistikingenjör, 180 hp

IT-tekniker, 120 hp

Maskiningenjör - Automation och AI, 180 hp

Maskiningenjör-produktutveckling, 180 hp

Tekniskt basår, 60 hp

 

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Affärsutvecklarprogrammet bygg, 180 hp

Byggingenjör, 180 hp

Industriell ekonomi – affärsingenjör (inriktning byggteknik), 180 hp

Energiingenjör, 180 hp

Kemiingenjör – tillämpad bioteknik, 180 hp

Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande, 60 hp

Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp

 

Institutionen för textilteknologi

Designteknikerutbildning, 180 hp

Masterutbildning i textilteknik, 120 hp

Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildningen, 60 hp

Textilingenjörsutbildning, 180 hp

Textil produktutveckling och entreprenörskap, 180 hp

 

Institutionen för design

Modedesignutbildning, 180 hp

Textildesignutbildning, 180 hp

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, 120 hp

 

Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Kandidatprogram i Textilt Managment, inriktning mode och handel, 180 hp

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode, 180 hp

Civilekonomprogrammet, 240 hp

Ekonomutbildningen, 180 hp

Event Management, 180 hp

Internationell handel och IT, 180 hp

  • Årskull 2019, Ingen programrapport tillgänglig
  • Årskull 2020, Ingen programrapport tillgänglig

Textilekonomutbildningen, 180 hp

Magisterprogram i Textilt management, 60 hp

Masterprogram i management av digital handel, 120 hp

Masterprogram i Fashion Management och marknadsföring, 120 hp

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor, 120 hp