Programrapporter - akademin för textil, teknik och ekonomi

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Industriell ekonomi – affärsingenjör (inriktning maskinteknik), 180 hp
Årskull 2017

Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp
Årskull 2018

Industriell ekonomi – arbetsorganisation och ledarskap, 180 hp
Årskull 2017 
Årskull 2018

Industriell ekonomi – logistikingenjör, 180 hp
Årskull 2017
Årskull 2018

IT-tekniker, 120 hp
Årskull ht 2018

Maskiningenjör-produktutveckling, 180 hp
Årskull ht 2017
Årskull ht 2018

Tekniskt basår, 60 hp
Årskull 2019/20

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Affärsutvecklarprogrammet bygg, 180 hp
Nytt program. Första årskull 2019.

Byggingenjör, 180 hp
Årskull ht 2017
Årskull 2018

Industriell ekonomi – affärsingenjör (inriktning byggteknik), 180 hp
Årskull 2017

Energiingenjör, 180 hp
Årskull 2017
Årskull 2018

Kemiingenjör – tillämpad bioteknik, 180 hp
Årskull 2017

Årskull 2018

Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande, 60 hp
Årskull 2019

Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp
Årskull 2018
Årskull 2019

Institutionen för textilteknologi

Designteknikerutbildning, 180 hp
Årskull 2017
Årskull 2018

Masterutbildning i textilteknik, 120 hp
Årskull 2018
Årskull 2019

Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildningen, 60 hp
Årskull 2019/20

Textilingenjörsutbildning, 180 hp
Årskull 2017
Årskull 2018

Textil produktutveckling och entreprenörskap, 180 hp
Årskull 2017
Årskull 2018

Institutionen för design

Modedesignutbildning, 180 hp
Årskull 2017 
Årskull 2018

Textildesignutbildning, 180 hp
Årskull 2017
Årskull 2018

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, 120 hp
Årskull 2017
Årskull 2019

Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Affärsinformatik med inriktning mot Internationell handel och IT, 240 hp
Årskull 2016 - Ingen programrapport tillgänglig

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode, 180 hp
Årskull 2017
Årskull 2018

Civilekonomprogrammet, 240 hp
Årskull 2016
Årskull 2017

Ekonomutbildningen, 180 hp
Årskull 2017
Årskull 2018

Event Management, 180 hp
Årskull 2017 
Årskull 2018 

Textilekonomutbildningen, 180 hp
Årskull 2017 - Ingen programrapport tillgänglig
Årskull 2018

Magisterprogram i Textilt management, 60 hp
Årskull 2019
Årskull 2020

Masterprogram i management av digital handel, 120 hp
Årskull 2018
Årskull 2019

Masterprogram i Fashion Management och marknadsföring, 120 hp
Årskull 2018
Årskull 2019

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor, 120 hp
Årskull 2018
Årskull 2019