Programrapporter - akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för arbetsliv och välfärd

Administratörsprogrammet, 180 hp

Kandidatprogram i offentlig förvaltning, 180 hp

Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS), 180 hp

Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap, 60 hp

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg, distans, 60 hp

Institutionen för vårdvetenskap

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Barnmorskeutbildning, distans, 90 hp

Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård, distans, 60 hp

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård, 60 hp

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård, 60 hp

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, 60 hp

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, distans 75 hp

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 hp

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård, distans, 60 hp

Utbildningen startar vartannat år

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre, distans, 60 hp

Utbildningen startar vartannat år