Zoom-övervakad distanstentamen

Zoom-övervakad tenta går till så att två enheter används:

  1. En enhet, en dator, där du är uppkopplad och inloggad i det system där tentan distribueras och svaret laddas upp, det vill säga Canvas eller WISEflow.
  2. En annan enhet, vanligtvis en smartphone (men det kan också vara en annan dator eller en läsplatta med webbkamera) som används för att filma arbetsytan från sidan.

Det är examinator som avgör om tentan ska ges med Zoom-övervakning. Du kommer att få information ifrån din lärare om hur just din tentamen ska ges.

Om du anser att du absolut inte har förutsättningar beträffande lämplig plats/rum, för att genomföra Zoom-övervakad tentamen enligt beskrivningen nedan kan du boka ett grupprum på högskolan för att sitta där. Beträffande eventuell avsaknad av utrustning ska du kontakta Studentexpeditionen som gör en bedömning av åtgärder i varje enskilt fall.

Nedan beskrivs vad regler för Zoom-övervakad tenta, hur du går till väga för att förbereda dig, och hur tentan genomförs. Det är viktigt att du läser alla delar.

Regler

Förberedelser i god tid innan tentadagen (minst ett par dagar innan)

Förberedelser dagen före tenta

Förberedelser på tentadagen

Under tentan

Inlämning