Erasmus+

Erasmus Charter for Higher Education

För att ett lärosäte ska kunna delta i Erasmusprogrammet måste det ansöka om en Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), vilken Högskolan i Borås har beviljats för pågående programperiod (2021-2027). ECHE fastställer grundprinciperna för allt Erasmussamarbete inom högre utbildning.

Information om Erasmus+ programperiod 2021-2027 finnas på UHR:s hemsida.

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Erasmus Policy Statement 2021-2027

Erasmus+ mobilitet

Högskolan deltar i flera olika typer av Erasmusprojekt inklusive Erasmusmobilitet. International Office hanterar både Erasmusmobilitet med partnerlärosäten i Europa samt Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) med partners utanför Europa. Läs mer på sidorna för studentmobilitet och personalmobilitet.

Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Vid ansökningsomgången 2020 beviljades två Erasmus Mundus Joint Master Degrees som högskolan är partner i. De två programmen är: 

ME3+ (Management and Engineering of Environment and Energy+). (Akademin för textil, teknik och ekonomi)

World Textile Engineering Advanced Master. (Akademin för textil, teknik och ekonomi)

Erasmus+ projektsamarbeten

Det finns också Erasmusprojekt på akademinivå, bland annat Erasmus+ strategiska partnerskap. Information om pågående projekt finns här.