Byte från Google Workspace till Microsoft 365

Multifaktorsinloggning

För att använda Microsoft produkter måste du aktivera multifaktorsinloggning på ditt konto. Du kan följa guiden för aktivering via Guide för att aktivera multifaktorsinloggning

Har du redan aktiverat multifaktorsinloggning på ditt konto kan du logga in direkt på din e-post via outlook.hb.se

Befintlig student

Observera på att du inte längre kan använda Gmail-appen eller befintliga e-postinställningar.

Se vår guide för Outlook.

Efter övergången som genomfördes 5–6 augusti 2023 kan du inte använda Googles produkter utan de är endast tillgängliga i form av ett ”tittskåp”. Det gör till exempel att du inte kan skapa några nya dokument i Google Drive utan endast läsa befintliga, och i Google mail kan du inte skicka och ta emot några e-postmeddelanden utan endast läsa befintliga.

Det innebär att du som student har tillgång till Microsofts produkter Exchange online (Outlook), Office online, OneDrive och Teams istället för Google Mail, Google Drive, Docs, Sheets, Chat etc.

Som aktiv student kommer du åt tittskåpet till och med slutet av december 2025. Har du avslutat dina studier kommer ditt Google-konto att raderas i samband med studentkontot upphör, vilket är ett och ett halvt år efter att din sista aktiva registrering har gått ut.

Du behöver flytta din data själv!

Det sker inte någon automatisk överföring av data från Google, utan du måste själv flytta den data som du vill behålla.

"Tittskåp" innebär att du har åtkomst till din Google-data, men endast i läsläge. För tips om hur du kan flytta ditt material: https://www.hb.se/student/vi-hjalper-dig/it-support/e-post/byte-fran-google-till-microsoft/exportera-data-fran-google/

Eventuella frågor hänvisas till it@hb.se