Byte från Google Workspace till Microsoft 365 helgen 5-6 augusti

Det innebär att du som student kommer att få tillgång till Microsofts produkter Exchange online (Outlook), Office online, OneDrive och Teams istället för som i dag Gmail, Google Drive, Docs, Sheets, Chat etc. Vissa av Microsofts produkter har du tillgång till redan i dag, men från och med hösttterminen kommer enbart Microsoft 365 att användas på högskolan.

Du kommer efter övergången 5-6 augusti inte att kunna använda Googles produkter utan de kommer endast att vara tillgängliga i form av ett ”tittskåp” under en lång övergångsperiod. Det gör till exempel att du inte kommer att kunna skapa några nya dokument i Google Drive utan endast läsa befintliga, och i Gmail kommer du inte att kunna skicka och ta emot några e-postmeddelanden utan endast läsa befintliga.

Vår rekommendation är att påbörja flytt av data redan nu eftersom Google efter den 5–6 augusti endast blir ett ”tittskåp”, vilket kan försvåra möjligheten flytten. Tittskåp innebär att du kommer att ha åtkomst till din Google-data, men endast i läsläge. För tips om hur du kan flytta ditt material: https://www.hb.se/student/vi-hjalper-dig/it-support/e-post/byte-fran-google-till-microsoft/exportera-data-fran-google/

Multifaktorsinloggning införs

I samband med övergången till Microsoft kommer även multifaktorsinloggning aktiveras som en säkerhetshöjande åtgärd.

Som student har du redan tillgång till ett Microsoft-konto med bland annat OneDrive. Om du använder dessa produkter rekommenderar högskolans IT-avdelning att du redan nu går in och aktiverar multifaktorsinloggning på detta konto. Aktivering sker på https://aka.ms/mfasetup genom att logga in med din e-postadress och lösenord från högskolan och därefter välja autentiseringsmetod.

Eventuella frågor hänvisas till it@hb.se