Exportera data från Google

Google Drive - dokument och filer

Du kan använda verktyget Google Takeout för att spara ner dina dokument och filer. Verktyget skapar en zip-fil med dina filer och konverterar alla dina Google Workspace-dokument till Microsoft-format. Du loggar in med ditt studentkonto som vanligt.

För att skapa ett arkiv med dina filer och dokument behöver du klicka på "Avmarkera alla" och sedan endast markera "Drive". Klicka sedan på "Nästa steg". Välj Destination och klicka på "Skicka en hämtningslänk via e-post" och klicka på "Skapa export". Nu skapas arkivet och detta kan ta olika lång tid beroende på hur många filer du har på Google Drive. Hämtningslänken skickas till din Outlook-brevlåda.

När du klickar på länken laddas zip-filen ner och därefter kan du öppna filen och spara dina filer på valfri plats som exempelvis OneDrive.

Google Takeout (extern länk)

Google Mail

Om du vill vi föra över eller spara ner dina mejl kan du välja mellan följande alternativ:

Skicka enstaka mejl från Google Mail till Microsoft Outlook

 • Gå till mail.student.hb.se (Google Mail)
 • Öppna ett e-postmeddelande  och välj vidarebefordra.
 • Skicka till din studentmejl (Sxxxxxx@student.hb.se)
 • E-postmeddelandet skickas nu till din nya e-post (Outlook). Observera att det även hamnar en kopia i din Google Mail som du kan bortse ifrån.
 • Har du redan aktiverat multifaktorautentisering via aka.ms/mfasetup kan du logga in på ditt nya e-postkonto via outlook.hb.se och verifiera att e-posten har vidarebefordrats.

Skicka flera mejl från Google Mail till Microsoft Outlook

 • Gå till mail.student.hb.se (Google Mail)
 • Markera de e-postmeddelanden du vill vidarebefordra.
 • Klicka på de tre punkterna i menyn och välj Vidarebefordra som bilaga
 • Skicka till din studentmejl (Sxxxxxx@student.hb.se)
 • E-postmeddelandet skickas nu till din nya e-post (Outlook). Observera att det även hamnar en kopia i din Google Mail som du kan bortse ifrån.
 • Har du redan aka.ms/mfasetupkan du logga in på ditt nya e-postkonto via outlook.hb.se och verifiera att e-posten har vidarebefordrats.

Spara alla dina mejl till ett lokalt arkiv med Google Takeout

 • Har du väldigt många mejl kan du använda Google Takeout för att skapa ett arkiv innehållande alla dina mejl. Följ guiden för "Google Drive - dokument och filer" men bocka i "E-post" istället för "Drive".

Dina exporterade mejl lagras i Mbox-format vilket är en textfil. Se guide för att öppna Mbox-filer. Observera att detta endast är ett arkiv och kan inte importeras in i Microsoft Outlook.