Importera e-postmeddelanden från Google takeout

Du hittar information kring hur du tar en backup med Google Takeout via Exportera data från Google

Öppna Mbox-fil

Windows 10

Mac