Mindfulness

Introduktion 4.24 min. Texten nedan inspelad.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Vad är mindfulness?

Vad är mindfulness bra för?

Att komma igång

Ljudfiler med mindfulnessövningar