Mönsterkonstruktion i produktion

Kurserna fungerar att läsa oberoende av varandra, dock finns vissa förkunskapskrav som utgår från den första kursen: Mönsterkonstruktion I.

De fyra 7,5 hp-kurserna är fristående från varandra men kan läsas tillsammans för fördjupad förståelse av området mönsterkonstruktion. För att ge en mer samlad bild av området mönsterkonstruktion och hur området samverkar med andra delar av produktionen finns fyra kurser som tillsammans ger en övergripande helhet av området mönsterkonstruktion.

Kurserna fungerar att läsa oberoende av varandra, dock finns vissa förkunskapskrav som utgår från den första kursen: Mönsterkonstruktion I. Du ansöker till kurserna var för sig, det finns alltså ingen sammanhållen antagning mellan kurserna. 

De fyra 7,5 hp-kurserna är fristående från varandra men är tänkta att komplettera varandra för fördjupad förståelse.