Mönsterkonstruktion i produktion

Kurserna fungerar att läsa oberoende av varandra, dock finns vissa förkunskapskrav som utgår från den första kursen: Mönsterkonstruktion I.

De fyra 7,5 hp-kurserna är fristående från varandra men kan läsas som ett kurspaket.

Kurserna bygger delvis vidare på varandra med lite olika förkunskapskrav.

Två kurser på hösten, två på våren så att man kan läsa hela paketet på ett år, eller förstås läsa dem som enstaka kurs.

Fokusområdet är manuell- och CAD-tillämpad mönsterkonstruktion samt produktspecifikationer (som är kommunikationen mellan designern och mönsterkonstruktören).

Ges på svenska, på distans eller delvis distans.