Mönsterkonstruktion II

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälningsinformation

Övrigt innehåll i kursen är förståelse för rörelsevidd, avprovningar samt förändringar och förbättringar av redan utvecklade mönster. Kursen utgår från grundkonstruktioner och utvecklar modell- och detaljkonstruktioner för olika målgrupper. Tygets trådriktning i förhållande till mönstret, olika sömsmåner samt tygval diskuteras för att ytterligare fördjupa förståelse för hur mönsterkonstruktion anpassas i förhållande till dessa. Genom sömnads-/sammanfogningsexperiment i olika material fördjupas kopplingen mellan teori och praktik, d.v.s. hur sömnad och mönsterkonstruktion påverkar varandra, med utgångspunkt i ett hållbarhetsperspektiv. Studenten får även en fördjupad kunskap av olika måttlistor för textil- och konfektionsbranschen med koppling till aktuell forskning om ämnet vilket ger ytterligare förståelse för studentens egen kunskap i relation till branschen.

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.