Konfektionsteknisk kommunikation mot produktion

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation

Kursen är en introduktion till området vilken behandlar kommunikation ur ett tekniskt perspektiv, med fokus på konfektionsteknik, dvs rationell tillverkning av plagg och produkter. Området konfektionsteknisk kommunikation belyser förutsättningarna för tillverkning av produkter med rätt kvalite och hållbar produktion. Vidare berörs engelska benämningar på modeller, plaggtyper, konfektionerade produkter samt detaljer. Detta implementeras i instruktioner och skriftlig korrespondens.

Kursens huvudfokus behandlar teknisk information kopplad till en konfektionerad produkt. Kommunikationen sker genom produktskisser, produktspecifikationer, plaggmåttlistor samt sömnadsanvisningar, snittritningar och förpackningsinstruktioner. Den skriftliga kommunikationen sker på engelska. Kursen belyser även den tekniska informationens utformning för att främja samarbete och god kommunikation mellan parterna inom konfektionsindustrin, samt hur en hållbar tillverkning säkerställs ur ett materialekonomiskt perspektiv.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.