Behörighet till data-driven tjänsteutveckling på avancerad nivå

Om du helt eller delvis saknar det formella förkunskapskravet 120 högskolepoäng kan du ansöka om behörighet med hjälp av reell kompetens. För att styrka förutsättningar att kunna tillgodogöra dig sökt utbildning behöver du fylla i vår blankett (länk nedan) samt ladda upp intyg.

Det är i huvudsak två viktiga delar som bedöms vid reell kompetens till dessa kurser:

  • finns tillräcklig akademisk förmåga att författa texter, rapporter, analyser, artiklar etc
  •  finns tillräckligt med ämneskunskap inom aktuellt område för studier på avancerad nivå

För eventuell möjlighet att bli behörig genom reell kompetens behöver nedan kriterier uppfyllas:

  • minst sex års yrkesverksamhet i för kursen aktuellt område
  • skrivit en längre sammanhängande text (t ex en utredningsrapport, en bok, utfört en studie i företaget som dokumenterats i en rapport)
  • deltagit i relevanta kurser som erbjudits av t ex privata utbildningsföretag

Så här ansöker du

  1. Anmäl dig till kurs/kurser på antagning.se
  2. På Mina sidor på antagning.se laddar du upp ifylld ansökningsblankett för behörighet genom reell kompetens samt dina övriga underlag.

Vad händer sedan

  1. När vi fått din ansökan kommer både Antagningsfunktionen och kursansvarig att bedöma ditt ärende. 
  2. Du kan bli ombedd att komplettera din ansökan.
  3. Bedöms din reella kompetens ge förutsättningar att kunna tillgodogöra dig sökt utbildning kommer du att bli antagen enligt ordinarie turordning.

Mer information

Vid frågor kontakta arbetsgruppen för reell kompetens; reellkompetens@hb.se