Flera personer i ett öppet kontorslandskap

Expertkompetens - din partner inom kompetensutveckling

IT-kurser för yrkesverksamma

I kursutbudet ingår såväl avancerad dataanalys som kompetens om hur data och dataanalys kan användas för att skapa nya tjänster och affärsmodeller som i sin tur kan bidra till ökade kundvärden. Våra kurser tar hänsyn dig som yrkesverksam och dina möjligheter att delta och anamma innehållet på ett bra sätt.

Utbud och studieform anpassad för dig som arbetar

  • Studera och arbeta samtidigt
  • Avgiftsfria kurser
  • Läs på distans
  • Kursinnehållet kan kopplas till verkliga utmaningar på den egna arbetsplatsen

I utvecklingen av kurserna har vi intervjuat ett sextiotal yrkesverksamma och identifierat behov. Frågeställningar som tas upp i kurserna kan komma direkt från din organisation och därför blir kursarbetet ett direkt utvecklingsbidrag i ditt dagliga arbete.

Vi ser gärna att ditt deltagande stöds av din arbetsgivare och vi lämnar gärna intyg rörande kursen om det efterfrågas.

Bli antagen via reell kompetens

Om du saknar formell examen för studier på avancerad nivå kan du ansöka till våra kurser med hjälp av reell kompetens.

Aktuella kurser hittar du längre ner på sidan.

För företag som vill kompetensutveckla personal

Samarbete mellan Högskolan i Borås och näringslivet

Aktuella kurser