Arbeta i en framtidsbransch

– Det händer mycket inom energiområdet, det är väl till exempel ingen som har missat alla diskussioner om de höga elpriserna? Det gör att många branscher och privatpersoner är intresserade av att få ner sin energianvändning framöver och det betyder att det behöver finnas personer som kan detta område. Utbildningen Energiingenjör är en utbildning för dig som är teknikintresserad och vill jobba i en framtidsbransch.

Vad får jag göra på utbildningen?

– Under utbildningen läser du framför allt olika kurser inom energi, men även om hållbar utveckling, styr- och reglerteknik i till exempel byggnader. Teori varvas med praktiska inslag såsom laborationer, praktikperiod och användning av moderna datorprogram.

­– Utbildningen ger dig en bra bredd, som ger dig möjligheten att ta dig an olika typer av energifrågor efter din utbildning. Det kan vara byggnaders energiförsörjning och inre miljö, förnybar energi samt säkra och effektiva och miljövänliga leveranser av el till samhället.  

Vad kan jag jobba med efter utbildningen?

– Din framtida energikompetens ger dig möjlighet att arbeta inom många olika sektorer. Bygg- och fastighetsbranschen behöver energikunnande när det gäller ventilation, uppvärmning och kyla, men även myndigheter och forskningsinstitut behöver detta kunnande. Inom energibranschen är efterfrågan på experter inom värmeteknik, kylteknik och elteknik högaktuell. Även förnyelsebar elproduktion från vindkraft och solceller, är under stark utbyggnad, och kommer att behöva kompetensen från ingenjörer under många år framöver.

– Under det sista året är du under en period ute på praktik på ett företag som är verksamt inom energiområdet. Det kan till exempel vara på ett elbolag, kraftvärmeverk, olika konsultföretag inom energi, med mera. Det finns även möjlighet till utlandsstudier.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

– Arbetsmarknaden ser väldigt bra ut för de studenter som är engagerade och målmedvetna. Flera av våra studenter får jobb redan under sin praktikperiod. Din energikompetens kommer att vara attraktiv på arbetsmarknaden!

För att vara behörig till utbildningen behöver du: Grundläggande behörighet + Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 1 och Matematik 3c eller Matematik D.

Läs mer om utbildningen Energiingenjör.

Om du har frågor om utbildningen kan du kontakta: Päivi Ylitervo, programansvarig