Kurserna kompletterar mig som chef (Vård- och omsorgsadministration)

– Jag har alltid varit intresserad av vård- och omsorgsfrågor och började se mig om efter vad det fanns för utbildningar och hittade kurserna inom vård- och omsorgsadministration på Högskolan i Borås.

Hon läser just nu kursen Vård- och omsorgsadministration 3, 30 högskolepoäng, och har dessförinnan läst kurs ett och två på vardera 30 högskolepoäng samt kursen Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30 högskolepoäng. Studierna har gått över fyra terminer på halvfart och de har gått över förväntan bra.

Varför ska man läsa dessa kurser?

– Om du är intresserad av organisation och ledarskap, medarbetarskap, konflikthantering, förbättringskunskap, med mera, och i dag arbetar inom kommun och landsting, så kompletterar kurserna den praktiska kunskap som du har med dig från arbetslivet. Det du läser i litteraturen kan du direkt praktiskt tillämpa och relatera till i arbetet. Så vill du i framtiden arbeta som ledare ska du absolut läsa kurserna Vård- och omsorgsadministration 1, 2 och 3.

Studierna går på distans på halvfart. Vad är fördelen med det?

– Det gör att du kan lägga upp studierna som det passar dig i samband med att du också arbetar. Att läsa på halvfart innebär att du själv fördelar 20 timmar per vecka och upplägget från högskolan gör det möjligt att närvara via videokonferenssystemet Zoom. Under en termin har vi haft fem träffar i Borås för introduktion och examination. Det ger så otroligt mycket att få komma in till högskolan för att träffa och ta del av de andra kursdeltagarnas kunskaper och erfarenheter. Det var så jag lärde känna min kurskamrat Eva Kallin, tillfällena har gett möjlighet att lära känna en ny vän för livet. I dag skriver jag och Eva C-uppsatsen tillsammans.

Vad gör ni på kurserna?

– Vi har inspelade föreläsningar och handledning via videokonferenssystemet Zoom och vi har gjort rollspel kring frågor om vård och omsorg. 

Hur har det fungerat att jobba och studera samtidigt?

– Det har gått bra. Jag har faktiskt kunnat jobba 100 procent och samtidigt studera på halvtid. Det har fungerat just för att jag kunnat lägga upp studietiden själv. Det är en förmån att kunna förkovra sig samtidigt som du jobbar.

Hur kommer det du lär dig på kurserna till nytta?

– Kurserna kompletterar mig i mitt ledarskap. Det vi lär oss gör att jag har fått en tydligare bild av hur organisationen arbetar. Det jag lär mig på kurserna sätter prägel på den jag är i dag. Jag får med mig så otroligt mycket. Mina tidigare erfarenheter som administratör har betydelse, men kunskaperna från utbildningen och min personliga utveckling gör det i dag möjligt för mig att arbeta som enhetschef. Jag har i dag en helt annan helhetssyn.

Vad tycker du om upplägget på kurserna?

– Jag har studerat på halvfart under fyra år samtidigt som jag har jobbat och det har fungerat jättebra. Periodvis är det tufft, men det har fungerat. Lärarna har förståelse för att du jobbar parallellt, därför är det skönt att själv kunna styra sin studietid. Kursens upplägg och tydlighet genom studiehandledningen ger känslan av frihet under eget ansvar.

Läs mer

Vård- och omsorgsadministration 2, 30 hp, distans

Vård- och omsorgsadministration 3, 30 hp, distans

Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30 hp, distans

Foto: Privat

Publicerades: 2020-04-14