Vård- och omsorgsadministration 3

Hus
Ortsoberoende
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

I kursen ingår att identifiera vårdadministrativa problem, söka och kritisk bedöma forskningsresultat inom ämnesområdet och att skriva en uppsats. Efter avslutad kurs kan du ansöka om kandidatexamen under förutsättning att du läst ytterligare 90 hp inom andra ämnesområden.

Kursen är indelad i två delar:

  1. Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
    Här studeras vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder inom ämnesområdet vård- och omsorgsadministration. Därutöver ingår validitets- och reliabilitetsfrågor liksom forskningsetiska aspekter.
  2. Examensarbete, 15 hp
    Uppsatsen är samhällsvetenskapligt inriktad med utgångspunkt från ämnesområdet vård- och omsorgsadministration och är en tillämpning av vetenskaplig metodskolning.

Observera

Kursen ges helt på distans. Två obligatoriska moment ingår i form av ett seminarium samt examination av uppsats. Båda momenten genomförs på distans via webbverktyg.

Hus
Ortsoberoende
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.