Vårdpersonal skriver i journal

Vård- och omsorgsadministration 2

Hus
Ortsoberoende
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Kursen är indelad i fyra delar:

 1. Lärande i vård- och omsorgsverksamhet, 7,5 hp
  Här behandlas teorier och modeller för grupprocesser, teamutveckling och lärande ledar- och medarbetarskap där perspektiven hållbar utveckling, genus och mångfald belyses.
 2. Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen, 7,5 hp
  I denna del behandlas modeller för arbetsgruppens konflikthantering samt översiktligt arbetsrättslig lagstiftning och kompetensförsörjning i vård- och omsorgsverksamhet.
 3. Ledarskap i vård och omsorg ur ett etiskt perspektiv, 7,5 hp
  Etiska problemställningar inom ledarskap och organisationer av relevans för vård och omsorg studeras. Likaså behandlas den lagreglerade etiska plattformen för prioriteringar och forskningsetik.
 4. Förbättringskunskap, utvärdering och patient- och brukarsäkerhet i vård- och omsorgsorganisationen, 7,5 hp
  Här behandlas metoder och modeller för att på ett hållbart sätt utveckla och förbättra vård och omsorg. Risk- och säkerhetsarbete inom vård och omsorg samt utvärderingsmetoder på grundläggande nivå belyses.

Efter avslutad kurs kan du välja att fortsätta läsa Vård- och omsorgsadministration 3 och får möjlighet att ansöka om kandidatexamen under förutsättning att du har 90 hp inom andra ämnesområden.

Läs mer om Vård- och omsorgsadministration 3

Observera

Fem träffar anordnas i Borås men kursen kan också genomföras helt på distans via Zoom (eller motsvarande).

Hus
Ortsoberoende
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.