Vård- och omsorgsadministration 2

Hus
Ortsoberoende
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Kursen är indelad i fyra delar:
1. Lärande i vård- och omsorgsverksamhet, 7,5 hp
Här behandlas teorier och modeller för grupprocesser, teamutveckling och lärande ledar- och medarbetarskap där perspektiven hållbar utveckling, genus och mångfald belyses.

2. Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen, 7,5 hp
I denna del behandlas modeller för arbetsgruppens konflikthantering samt översiktligt arbetsrättslig lagstiftning och kompetensförsörjning i vård- och omsorgsverksamhet.

3. Ledarskap i vård och omsorg ur ett etiskt perspektiv , 7,5 hp
Etiska problemställningar inom ledarskap och organisationer av relevans för vård och omsorg studeras. Likaså behandlas den lagreglerade etiska plattformen för prioriteringar och forskningsetik.

4. Förbättringskunskap, utvärdering och patient- och brukarsäkerhet i vård- och omsorgsorganisationen, 7,5 hp
Här behandlas metoder och modeller för att på ett hållbart sätt utveckla och förbättra vård och omsorg. Risk- och säkerhetsarbete inom vård och omsorg samt utvärderingsmetoder på grundläggande nivå belyses.

Observera

Fem träffar anordnas i Borås men kursen kan också genomföras helt på distans via Zoom (eller motsvarande).

Hus
Ortsoberoende
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.