Byggnadsmaterial 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Dag
Borås

Syftet är att ge en grundläggande förståelse för byggnadsmaterialens kapaciteter och begränsningar, kunskap som krävs vid val av material till byggnader och anläggningar generellt, men också vid bedömning av egenskaper i samband med hållbarhet, återbruk och resursåtervinning.

Observera

Kursen behandlar byggnadsmaterial. Under kursen beskrivs och definieras våra vanligaste byggnadsmaterials egenskaper, dessa ställs i relation till ingenjörsmässiga funktionskrav och arbetsmiljö. Materialteknologi och tillverkning behandlas för de viktigaste byggnadsmaterialen. Syftet är att skapa en grundläggande förståelse för byggnadsmaterialens kapaciteter och begränsningar. Kunskap som krävs vid val av material till byggnader och anläggningar generellt men också vid bedömning av egenskaper i samband med hållbarhet, återbruk och resursåtervinning.