Livscykelanalys för samhällsbyggare

Hus
Ortsoberoende
kalender
5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Dag
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälningsinformation

Kursen innehåller teoretiska genomgångar av livscykelanalys och klimatdeklaration samt bakgrunden till lagstiftningen som ligger till grund för klimatdeklarationen. Kursen innehåller även övningar och ett större projektarbete om hur man genomför klimatdeklaration för byggnadsdelar och byggnader. I kursen gås även igenom tillgängliga beräkningsverktyg i marknaden framförallt BM (Byggsektorns miljöberäkningsverktyg).

Hus
Ortsoberoende
kalender
5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Dag
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.