Co-design av digitala tjänster för hälso- och sjukvård

Hus
Ortsoberoende
kalender
5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Ett särskilt fokus i kursen ligger på co-design som ett medel för att utveckla digitala tjänster. Co-design definieras i kursen som en process som syftar till att skapa lärande och förståelse mellan olika expertgrupper, exempelvis patienter, brukare och personal inom hälso- och sjukvård.
Studenterna kommer också att problematisera och reflektera kring co-designprocessen samt reflektera över hur olika gruppers målsättningar behöver balanseras för att designa digitala tjänster.

Hus
Ortsoberoende
kalender
5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.