Tjänsteautomation och robotiserad processautomatisering (RPA) 2,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Den ger dig flera tekniker för automatisering och ger fördjupade kunskaper i tekniken robotiserad processautomation (RPA). Under kursen kommer du få möjlighet att fördjupa dig i och utveckla kritiska perspektiv på automatisering.

I kursen ingår också att genomföra en individuell fallstudie av automatisering i en valfri organisation.