Fältstudie D

Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Blandade tider
Moln
Sommar 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-03-15
Anmälningsinformation

Fältstudien ska bedrivas inom en textilrelaterad verksamhet, till exempel företag med textil inriktning. Kursens innehåll anpassas till vald verksamhet, ämnesområde och din studiebakgrund.  Du ska i samråd med handledare formulera en problemställning samt definiera adekvata litteraturstudier. Utifrån en arbetslogg ska du problematisera och beskriva företagets verksamhet samt det egna praktikområdet i en rapport.

Kursen innehåller:

  • Företagsbeskrivning - affärsidé - produkter - marknader - volym - omsättning - resultatutveckling - processkarta och organisation
  • Processbeskrivning
  • Kritiska faktorer
Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Blandade tider
Moln
Sommar 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-03-15
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.