Fältstudie D

15 hp
HöstTermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

SommarTermin 2024
Heltid 100%, Blandade tider
Ortsoberoende

HöstTermin 2023
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Fältstudien ska bedrivas inom en textilrelaterad verksamhet, till exempel företag med textil inriktning. Kursens innehåll anpassas till vald verksamhet, ämnesområde och din studiebakgrund.  Du ska i samråd med handledare formulera en problemställning samt definiera adekvata litteraturstudier. Utifrån en arbetslogg ska du problematisera och beskriva företagets verksamhet samt det egna praktikområdet i en rapport.

Kursen innehåller:

  • Företagsbeskrivning - affärsidé - produkter - marknader - volym - omsättning - resultatutveckling - processkarta och organisation
  • Processbeskrivning
  • Kritiska faktorer
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.