Textila regelverk 3 hp

Hösttermin 2024
Deltid 17%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen har ett praktisk förhållningsätt och startar med en överblick. Den går sedan vidare till mer grundläggande delar såsom produktsäkerhet, märkning och brandkrav. Dessutom ger kursen en möjlighet att få mer insikt i ett specifikt område. Kursen berör både amerikansk och europiska regelverk för textila produkter.

Den här kursen är en bra fortsättning för dig som läst Konfektionsteknisk kommunikation mot produktion, vilken är en del av vårt paket av fristående kurser Mönsterkonstruktion i produktion