Flervariabelanalys

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

I kursen behandlas derivata och integral för funktioner av flera reella variabler.
Man börjar med begreppen derivata, gradient och riktningsderivata för dessa funktioner.
Funktionernas differentierbarhet utnyttjas för undersökning av extremvärden och optimering med eller utan bivillkor. Vidare behandlas dubbel- och trippelintegraler samt generaliserade dubbelintegraler, beräkning av integraler med hjälp av polära eller sfäriska koordinater och tillämpning av integraler för volymberäkningar, bestämning av masscentrum m.m.
Begreppen kurvintegral och ytintegral definieras och studeras. Greens formel, flödesintegraler, potentialfält samt begreppen rotation och divergens ger koppling mellan olika integraler.
Kursen är en naturlig fortsättning av kursen Matematisk analys och är väsentlig för att studera avancerad mekanik, avancerad statistik och partiella differentialekvationer.

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.