Grundläggande fysik

Hus
Borås
kalender
9 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälningsinformation

Grundläggande fysik har som huvudsakligt syfte att utveckla och fördjupa kunskaper om fysikens begrepp, teorier och modeller. Undervisningen skall bidra till en utvecklad förståelse för fysikens olika tillämpningar i samhället och därmed en hållbar utveckling av den samma. Fokusområdena berör två- och flerdimensionella rörelser, centralrörelse samt begreppen rörelsemängd och impuls. Vidare introduceras området som berör magnetism och induktion. Kursen inkluderar vidare harmoniska svängningar, olika typer av mekaniska svängningar samt elektromagnetiska vågrörelser och stråloptik. Avslutningsvis studeras också områden inom atom- och kärnfysik.
Genom undervisningen är syftet också sådant att studenten skall utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv på sin omvärld.

Hus
Borås
kalender
9 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.