Grundläggande fysik

9 hp
VårTermin 2024
Deltid 50%, Dag
Borås

Kursen bidrar till en utvecklad förståelse för fysikens olika tillämpningar i samhället och därmed en hållbar utveckling av den samma.

Fokusområdena berör två- och flerdimensionella rörelser, centralrörelse samt begreppen rörelsemängd och impuls. Vidare introduceras du i området som berör magnetism och induktion. Kursen inkluderar vidare harmoniska svängningar, olika typer av mekaniska svängningar samt elektromagnetiska vågrörelser och stråloptik. Avslutningsvis studerar du också områden inom atom- och kärnfysik.

På kursen utvecklar du ett naturvetenskapligt perspektiv på din omvärld.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.