Byggnadsmekanik

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation

Därefter följer en grundlig genomgång av Bernoullis balkteori med snittkraftsbestämning vid balkböjning. Normal- och skjuvspänningsberäkningar vid elastisk böjning av balk. Deformation vid balkböjning. Statiskt obestämda balkar.
Kursen innehåller även en introduktion till några ytterligare områden inom byggnadsmekaniken:

Principiellt funktionssätt hos olika strukturelement. Pelare; knäckning och andra ordningens teori.

Observera

Kursen behandlar byggnadsmekanikens grunder. Kursen inleds med friläggning och jämvikt, med tillämpning på fackverk, samt introduktion av begreppen spänning och töjning. Därefter följer en grundlig genomgång av Bernoullis balkteori med snittkraftsbestämning vid balkböjning. Normal- och skjuvspänningsberäkningar vid elastisk böjning av balk. Deformation vid balkböjning. Statiskt obestämda balkar. Kursen innehåller även en introduktion till några ytterligare områden inom byggnadsmekaniken: Principiellt funktionssätt hos olika bärande byggnadselement.

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.