Byggnadsmekanik 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Dag
Borås

Kursen inleds med friläggning och jämvikt, med tillämpning på fackverk, samt introduktion av begreppen spänning och töjning.

Därefter följer en grundlig genomgång av Bernoullis balkteori med snittkraftsbestämning vid balkböjning, normal- och skjuvspänningsberäkningar vid elastisk böjning av balk, deformation vid balkböjning samt statiskt obestämda balkar.

Kursen innehåller även en introduktion till ytterligare områden inom byggnadsmekaniken som principiellt funktionssätt hos olika strukturelement samt pelare, knäckning och andra ordningens teori.

Observera

Kursen behandlar byggnadsmaterial. Under kursen beskrivs och definieras våra vanligaste byggnadsmaterials egenskaper, dessa ställs i relation till ingenjörsmässiga funktionskrav och arbetsmiljö. Materialteknologi och tillverkning behandlas för de viktigaste byggnadsmaterialen. Syftet är att skapa en grundläggande förståelse för byggnadsmaterialens kapaciteter och begränsningar. Kunskap som krävs vid val av material till byggnader och anläggningar generellt men också vid bedömning av egenskaper i samband med hållbarhet, återbruk och resursåtervinning.

Kontakt
För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.