Interaktionsdesign: Process och metod

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälningsinformation

Under kursen lär du dig metoder och verktyg för att utforma, testa och utvärdera digitala produkter, tjänster och system. Det handlar särskilt om att lägga upp och genomföra en användarcentrerad designprocess för interaktiva produkter och tjänster, inklusive att skissa på idéer och skapa prototyper.

Kursen organiseras som en serie föreläsningar, seminarier och övningar samt ett större projektarbete i grupp.

Kursen ges på engelska.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.