Introduktion till livscykelanalys - distanskurs

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Sommar 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-03-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen ger dig förståelse för de grundläggande principerna i livscykelanalyser. Under kursen blandas självstudier och räkneövningar med diskussionstillfällen på distans. Vi går igenom viktiga begrepp såsom mål och omfattning, systemgräns, funktionell enhet, allokering, inventering och miljöpåverkansbedömning.

Efter kursen kommer du att ha kunskap om hur livscykelanalyser planeras och genomförs, om dess styrkor och svagheter samt vikten av transparens i livscykelrapporter och hur dessa analyser bör tolkas.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Sommar 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-03-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.