Kommunikation, Ledarskap och Organisation

Hus
Ortsoberoende
kalender
5 högskolepoäng
Tid
Deltid 33%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälningsinformation

Kursen behandlar områdena kommunikation, ledarskap och organisation med fokus på kommunikation och ledarskap i din yrkesroll och den organisation i vilken du är verksam, med fokus på exempelvis byggsektorn. Under kursen kommer du få förståelse för både hur hjärnan fungerar enligt modern forskning (neuroscience) och insikter i hur kommunikation kan spela en avgörande roll för dina möjligheter att leda dig själv och andra, i olika yrkesrelaterade situationer.

Observera

Generell kurs i ledarskap och organisation utgående från kommunikation, som det verktyg som används för både ledarskap och organisation. Kursen baseras på modern neurologisk kunskap (om hjärnan) och de nyckar/variabler som kan kopplas till hur hjärnan fungerar.

Hus
Ortsoberoende
kalender
5 högskolepoäng
Tid
Deltid 33%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.