Mode, prestige och konsumtionsmagi

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälningsinformation

Kursen ger en introduktion till mode som ett sociokulturellt fenomen, kopplat till föreställningar om prestige och konsumtionsmagi. Syftet med kursen är att ge en fördjupad förståelse av mode, konsumtion och prestige som distinkta men alltjämt samverkande företeelser. Då lyx och lyxkonsumtion regelmässigt förknippas med modefältet belyser kursen också betydelsen av lyx inom ramen för kursens inriktning. Kursen har ett tydligt holistiskt anslag och belyser mode, prestige och konsumtion genom nedslag i olika tider och rum. Den historiska framväxten av mode som cykel och system i en historisk västerländsk kontext belyses, liksom dess globala, politiska och identitetsskapande dimensioner. Modets koppling till lyxkonsumtion berörs särskilt. Genom tydliggöra dessa fenomens djupare mekaniker och skiftande kulturella kontexter ges också en mer komplett och nyanserad förståelse av det dagsaktuella mode- och konsumtionslandskapet. Kursen är flervetenskaplig och erbjuder en genomgång av både teoretiska klassiker och aktuella bidrag från flera ämnen, såsom socialantropologi, modevetenskap, sociologi och cultural studies, med tonvikt på modevetenskap och socialantropologi. Stor vikt läggs vid betydelsen av kläder, kropp och identitet. Hållbarhet och etik ingår som centrala perspektiv.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.