Mönsterdesign - grunderna i att skapa rapporterade mönster 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

I kursen Mönsterdesign – grunderna i att rapportera mönster fördjupar du dig i många aspekter av mönsterskapande. Här är en översikt över ämnesområdena och färdigheterna som du kommer att utforska:

Grundläggande mönsterrapporteringstekniker: Kursen inleds med en djupdykning i de grundläggande teknikerna för mönsterrapportering. Du lär dig hur man skapar mönster som kan upprepa sig både i höjd- och sidled, vilket är kärnan i rapporterade mönster.

Grundläggande skisstekniker: Skissande är en avgörande del av mönsterskapande. Du utvecklar dina skissfärdigheter och lär dig att få dina idéer från huvud till papper.

Inspiration, mönsteruttryck och ideutveckling: För att bli en framstående mönsterdesigner behöver du hitta inspiration överallt omkring dig. Vi utforskar olika källor till inspiration och hjälper dig att utveckla din egen unika röst och stil i ditt mönsterskapande.

Praktiska metoder att skapa mönster för hand: Vi ger dig möjlighet att öva och förbättra dina färdigheter genom praktiskt arbete. Du kommer att skapa mönster för hand och lära dig att använda olika tekniker och material för att uppnå önskade resultat.

Digitala verktyg för bearbetning av mönster: I den digitala tidsåldern är det viktigt att vara bekant med de verktyg som möjliggör digitalt mönsterskapande. Du får praktisk erfarenhet av att använda ett bildbehandlingsprogram för att skapa och redigera mönster på skärmen.

Grundläggande färgövningar med koppling till rapporterade mönster: Färg är en avgörande del av mönsterskapandet. Vi utforskar grundläggande färgteorier genom övningar som hjälper dig att förstå hur färger kan påverka dina mönster och deras visuella uppfattning.

Mönster och färgställning: Slutligen undersöker vi hur mönster och färg samverkar för att skapa visuellt slående resultat. Du kommer att lära dig att balansera mönster och färger för att skapa harmoniska och estetiskt tilltalande designer.

Denna kurs är en omfattande resa in i en värld av mönster och ger dig de färdigheter och verktyg som behövs för att skapa mönster, oavsett om du vill arbeta inom textil, tapet, papper eller andra kreativa områden. Låt oss tillsammans utforska skapandets magi och låta din kreativitet blomstra inom mönsterdesign!

När en utbildning är ortsoberoende så innebär det att inga fysiska träffar kommer att äga rum och bygger på självstudier. Man träffas endast online eller via dator. Du behöver inte resa till campus.